TNN online "น้ำทะเลหนุนสูง" เตือนกทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ เฝ้าระวังช่วง 24-29 ส.ค.นี้

TNN ONLINE

Earth

"น้ำทะเลหนุนสูง" เตือนกทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ เฝ้าระวังช่วง 24-29 ส.ค.นี้

น้ำทะเลหนุนสูง เตือนกทม.-นนทบุรี-สมุทรปราการ เฝ้าระวังช่วง 24-29 ส.ค.นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี-สมุทรปราการ-กรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วง24-29ส.ค.นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ เรื่อง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่า สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงวันที่ 24 - 29 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ 17.00 - 20.30 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง 

ประกอบกับมีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก จะทำให้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 - 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนพระรามหก มีน้ำไหลผ่านในเกณฑ์ 400 – 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้น 

โดยในช่วงวันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2565 ระดับน้ำคาดการณ์มีความสูงประมาณ 1.90 – 2.20 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง อาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 

ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบความมั่นคงอาคารป้องกันริมแม่น้ำและเสริมคันบริเวณจุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำ แนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมแม่น้ำทราบล่วงหน้า

2. เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

3. ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อนระบายน้ำ และประตูระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อมูลจาก กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง