TNN online พบจุลินทรีย์ใหม่บนธารน้ำแข็งทิเบต หวั่นเกิดโรคใหม่หากน้ำแข็งละลาย

TNN ONLINE

Earth

พบจุลินทรีย์ใหม่บนธารน้ำแข็งทิเบต หวั่นเกิดโรคใหม่หากน้ำแข็งละลาย

พบจุลินทรีย์ใหม่บนธารน้ำแข็งทิเบต หวั่นเกิดโรคใหม่หากน้ำแข็งละลาย

“นักวิทยาศาสตร์พบจุลินทรีย์บนธารน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบต 98% ของจุลินทรีย์ที่พบนั้นเป็นชนิดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักมาก่อน หากโลกร้อนขึ้น น้ำแข็งละลายเร็วขึ้น อาจทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้หลุดรอดออกมาและทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ได้”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่เพียงแต่จะทำให้อากาศแปรปรวนไปทั่วโลก ยังส่งผลอาจทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ๆได้ด้วย จากงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสาร Nature Biotechnology เผยว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบจุลินทรีย์บนธารน้ำแข็งบนที่ราบสูงทิเบต ซึ่งเป็นจุลินทรีย์กว่า 968 ชนิด และประมาณ 98% ของจุลินทรีย์ที่พบนั้นเป็นชนิดใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักมาก่อน นักวิจัยพบว่า จุลินทรีย์ที่พบในน้ำแข็งนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย สาหร่าย และเชื้อรารวมอยู่ด้วย จากการวิเคราะห์ทำให้นักวิจัยกังวล เพราะถ้าหากโลกร้อนขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น น้ำแข็งละลายเร็วขึ้น นั่นอาจหมายถึงในอนาคต จุลินทรีย์เหล่านี้ก็อาจถูกปลดปล่อย หลุดรอดออกมาและทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ได้ นักวิทยาศาสตร์ยังอธิบายว่า ธารน้ำแข็งในที่ราบสูงทิเบตอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้อโรคได้ในอนาคต เพราะบริเวณนี้ เป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสำคัญของโลกหลายสาย เช่น แม่น้ำแยงซี แม่น้ำเหลืองแม่น้ำคงคา แม่น้ำสายหลักของคนจีนและอินเดีย หากเกิดโรคระบาดก็จะแพร่ขยายเป็นวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ธารน้ำแข็งที่ละลายอย่างรวดเร็วจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงน่ากลัวกว่าที่คิด ไม่เพียงแต่กระสบต่อสภาพอากาศ ยังทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ๆ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไปทั่วโลก

ข่าวแนะนำ