TNN online เตือนชาวเรือ เลือกขนาดเรือที่เหมาะสมเมื่อคลื่นแรง

TNN ONLINE

Earth

เตือนชาวเรือ เลือกขนาดเรือที่เหมาะสมเมื่อคลื่นแรง

เตือนชาวเรือ เลือกขนาดเรือที่เหมาะสมเมื่อคลื่นแรง

“ในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรง การออกเดินเรือในทะเลให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ขนาดตัวเรือต้องสัมพันธ์กับความเร็วลมและขนาดความสูงของคลื่นในทะเล โดยขนาดของคลื่นคูณสามจะเท่ากับความยาวของเรือที่สามารถออกจากฝั่งได้อย่างปลอดภัย”

ในช่วงฤดูฝน มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงเป็นระยะๆและพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง ช่วงไหนที่คลื่นลมมีกำลังแรงและมีพายุฝนฟ้าคะนองอาจก่อให้เกิดคลื่นที่มีความสูงมากจนเกิดอันตรายแก่การเดินเรือได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ สามารถประเมินการออกเดินเรือในทะเลตามความเหมาะสมของความยาวเรือและสภาพคลื่นลม เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ ป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและป้องกันสิ่งแวดล้อมทางน้ำได้ โดยต้องควบคุมเรือที่จะออกเดินเรือในทะเลอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และคำนึงถึงขนาดตัวเรือให้มีความสัมพันธ์กับความเร็วลมและขนาดความสูงของคลื่นในทะเลจากท้องคลื่นถึงยอดคลื่น – กรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 1 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 13 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 3 เมตรไม่ควรออกเรือ – กรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 2 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 18 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 6 เมตร ไม่ควรออกเรือ – กรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 3 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 24 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 9 เมตร ไม่ควรออกเรือ – กรณีคลื่นในทะเลมีความสูงประมาณ 4 เมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 30 นอต เรือที่มีความยาวต่ำกว่า 12 เมตร ไม่ควรออกเรือ สรุปคือขนาดของคลื่นคูณ 3 จะได้เท่ากับความยาวของเรือที่ปลอดภัย และควรปฏิบัติตามคำเตือนและไม่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าจึงจะปลอดภัยที่สุด

ข่าวแนะนำ

----