TNN ครึ่งหลัง ก.ค.-ก.ย. ฝนเพิ่มทั่วไทย

TNN

Earth

ครึ่งหลัง ก.ค.-ก.ย. ฝนเพิ่มทั่วไทย

ครึ่งหลัง ก.ค.-ก.ย. ฝนเพิ่มทั่วไทย

“ครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายน ฝนจะเริ่มกลับมาตกชุกมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีฝนตกร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง อาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง”

กลางกรกฎาคมแล้ว ภาวะฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณฝนน้อยลงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณประเทศไทยตอนบน เกษตรกรในหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน แต่ครึ่งหลังเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายน ฝนจะเริ่มกลับมาตกชุกมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมีฝนตกร้อยละ 60 - 80 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากในบางแห่ง อาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ทะเลอันดามันและประเทศไทย จะกลับมามีกำลังแรงและต่อเนื่องมากขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยร่องมรสุมจะปรากฏเป็นระยะๆ สำหรับปริมาณฝนรวมทั่วประเทศไทยทั้งประเทศในเดือนกรกฎาคมนี้จะใกล้เคียงค่าปกติ พื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากสุดคือ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีปริมาณฝนประมาณ 330-380 มิลลิเมตร รองลงมาคือภาคตะวันออก มีปริมาณฝนรวมประมาณ 260-310 มิลลิเมตร ส่วนพื้นที่ที่ฝนน้อยสุดคือภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปริมาณฝนรวมเพียง 110-140 มิลลิเมตรเท่านั้น กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าขณะนี้ปรากฎการณ์ลานีญาอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ ปลายฤดูอาจมีปริมาณฝนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นเกษตรกรต้องวางแผนการใช้น้ำ จะได้มีน้ำไว้ใช้ตลอดการเพาะปลูก

ข่าวแนะนำ