TNN online มลพิษในอากาศ ทำคนทั่วโลกอายุสั้นลง

TNN ONLINE

Earth

มลพิษในอากาศ ทำคนทั่วโลกอายุสั้นลง

มลพิษในอากาศ ทำคนทั่วโลกอายุสั้นลง

“ปัญหาคุณภาพอากาศเป็นสาเหตุอันดับ 4 ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีผลวิจัยพบว่า เด็กๆที่เกิดในยุคนี้แล้วเจอกับปัญหาคุณภาพอากาศ จะมีอายุสั้นลงเฉลี่ย 1 ปี 8 เดือน ส่วนในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศแย่ติดอันดับบ่อยๆ เด็กจะมีอายุสั้นลงเฉลี่ยถึง 3 ปี”

มีผลการศึกษาจาก State of Global Air เกี่ยวกับปัญหาคุณภาพอากาศ พบว่า พื้นที่ไหนที่มีคุณภาพอากาศแย่จะส่งผลให้ ประชาชนมีอายุสั้นลง สำหรับปัญหาคุณภาพอากาศนั้น เป็นสาเหตุอันดับ 4 ที่ทำให้ประชาชนเสียชีวิตก่อนวัยอันควร รองจาก การสูบบุหรี่ โรคมาลาเรีย และการมีสุขอนามัยที่ไม่ดี ตามรายงานพบว่า มีผู้ที่เสียชีวิตจากปัญหามลพิษทางอากาศถึง 7 ล้านคนแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กๆที่เกิดในยุคนี้แล้วเจอกับปัญหาคุณภาพอากาศ จะมีอายุสั้นลงเฉลี่ย 1 ปี 8 เดือน ส่วนในพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศแย่ติดอันดับบ่อยๆ เด็กจะมีอายุสั้นลงเฉลี่ยถึง 3 ปีเลยทีเดียว สำหรับประเทศที่น่าเป็นห่วง ติดอันดับพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศแย่อยู่บ่อยครั้งอันดับ 1 คือ ประเทศอินเดีย ล่าสุดพบว่า หลายเมืองในอินเดีย มีค่าฝุ่นพิษเกินกว่าเกณฑ์ใหม่ ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดถึง 20 เท่า นอกจากนี้ยังมีหลายเมือง เช่น เมืองราวัลปินดี ในปากีสถาน ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางกองทัพของปากีสถาน, กรุงไคโร เมืองหลวงของประเทศอียิปต์, และเมืองกัมปาลา เมืองหลวงของประเทศยูกันดา ทางองค์การอนามัยโลกเองก็เป็นห่วงประชากรในหลายประเทศ จึงออกมาเตือนและรณรงค์ให้หยุดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงขอความร่วมมือหลายๆประเทศ ให้ช่วยกันคงค่าฝุ่นไว้ไม่ให้เกินมาตรฐาน เพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคน รวมถึงรุ่นลูกรุ่นหลานด้วย

ข่าวแนะนำ