TNN online โปรดเกล้าฯ "วิระชัย-ชัยวัฒน์" พ้นนายตำรวจราชองครักษ์

TNN ONLINE

อาชญากรรม

โปรดเกล้าฯ "วิระชัย-ชัยวัฒน์" พ้นนายตำรวจราชองครักษ์

โปรดเกล้าฯ วิระชัย-ชัยวัฒน์ พ้นนายตำรวจราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ "พล.ต.อ.วิระชัย" และ "พล.ต.อ.ชัยวัฒน์" พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์

วันนี้ (28 ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ ปฎิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหนังสือหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ พว.0005.1/493 ลงวันที่ 25 ม.ค. ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฎิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ ใจความว่า

ด้วยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์ จำนวน 2 นาย ดังนี้

1. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

2. พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand