TNN online (คลิป) ซีพี-เมจิ ผนึกพลังพันธมิตร-เครือข่ายการศึกษา ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

TNN ONLINE

รายการ TNN

(คลิป) ซีพี-เมจิ ผนึกพลังพันธมิตร-เครือข่ายการศึกษา ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

(คลิป) ซีพี-เมจิ ผนึกพลังพันธมิตร-เครือข่ายการศึกษา ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง

ซีพี-เมจิ ผนึกพลังพันธมิตร-เครือข่ายการศึกษา ส่งเสริมโภชนาการเด็กไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง บริษัท ซีพี- เมจิ จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์และโยเกิร์ต ตรา เมจิ ร่วมกับ อำเภอหนองแค หน่วยงานสาธารณสุข และ เครือข่ายการศึกษา จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “CP-Meiji Fit to the Height พร้อมฟิต พิชิตความสูง” เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง