TNN online มิตซูบิชิยืนยัน ไทรทัน-ปาเจโร สปอร์ต เติมบี20 ได้

TNN ONLINE

ยานยนต์

มิตซูบิชิยืนยัน ไทรทัน-ปาเจโร สปอร์ต เติมบี20 ได้

มิตซูบิชิยืนยัน ไทรทัน-ปาเจโร สปอร์ต เติมบี20 ได้

มิตซูบิชิ แจง ไทรทัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 และปาเจโร สปอร์ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เติมน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ได้

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนนโยบายการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 ของกระทรวงพลังงานด้วยการยืนยันว่ารถกระบะ มิตซูบิชิ ไทรทัน และรถอเนกประสงค์ มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 

“ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงด้วยการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 และยังช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลดีต่อคุณภาพอากาศ เนื่องจากมีการปล่อยฝุ่นควันและก๊าซเรือนกระจกสู่อากาศในระดับที่ต่ำลง” 

“โดยเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนายนตรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาดต่อไปในอนาคต” มร. โมะริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

ทั้งนี้รถกระบะและรถอเนกประสงค์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่สามารถรองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ประกอบด้วย มิตซูบิชิ ไทรทัน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นไป และปาเจโร สปอร์ต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ลูกค้าผู้ใช้รถ มิตซูบิชิ ไทรทัน และปาเจโร สปอร์ตทุกรุ่น สามารถเข้ารับคำแนะนำจากช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี20 พร้อมรับการบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้น 22 รายการ ฟรี ได้ที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ มิตซูบิชิ ทั่วประเทศ

สามารถตรวจสอบรุ่นรถยนต์มิตซูบิชิที่รองรับน้ำมันไบโอดีเซล บี20 ได้ที่ https://www.mitsubishi-motors.co.th/th/b20 หรือ มิตซูบิชิ คอลเซ็นเตอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-9500 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:30-17:00 น.


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง