TNN สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

TNN

กิจกรรม&ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2565

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลงจากหาบละ 810 บาท เป็นหาบละ 804 บาท เนื่องจากพ่อค้าเริ่มทยอยปล่อยผลผลิตออกสู่ตลาด

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 764.50 เซนต์/บุชเชล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯ โดยรวมเร็วกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดซึ่งอยู่ที่ 94% แต่ในรัฐนอร์ทดาโคตายังล่าช้า เนื่องจากมีความชุ่มชื้นในดินมากเกินไป ขณะที่สภาพอากาศในบราซิลปริมาณน้ำฝนเบาบาง ซึ่งส่งผลกระทบถึงผลผลิตต่อเอเคอร์ในบางพื้นที่และจะทำให้ผลผลิตลดลง นอกจากนี้ตลาดยังติดตามภาวะอุปสงค์-อุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) ฉบับเดือนมิถุนายน ที่คาดว่าสต๊อกข้าวโพดสหรัฐฯ และสต๊อกข้าวโพดโลก จะปรับลดลงจากที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ไว้ในเดือนที่ผ่านมา

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว


ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าในสัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 22.60 บาท ปริมาณซื้อในตลาดปรับสูงขึ้นมากจากประเทศจีน รวมทั้งปริมาณซื้อจากประเทศอื่นๆ ที่มีสต๊อกอยู่ค่อนข้างน้อย ด้านการเพาะปลูกทางฝั่งอเมริกาอยู่ในระดับที่ดี ส่วนค่าระวางเรือใหญ่ทรงตัว      

ด้านตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 ราคาอยู่ที่ 1,740.0 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 415.60 เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน ราคาปรับเพิ่มขึ้น แม้ความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ สามารถดำเนินไปได้ด้วยดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีการลงปลูกแล้ว 78% แต่คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนจะมีมากในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะทำให้การเพาะปลูกชะลอตัวลงได้เล็กน้อย คาดการณ์สต๊อกถั่วเหลืองสหรัฐฯ ในฤดูกาล 2565/66 ตลาดมองว่าจะปรับลดลงเป็น 307 ล้านบุชเชล ขณะที่ด้านอุปสงค์ USDA Fats and Oils report จากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานการแปรรูปถั่วเหลืองเป็นถั่วเหลืองบด (Soybean Crushing) ประจำเดือนเมษายนที่ 180.8 ล้านบุชเชล ซึ่งยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 169.2 ล้านบุชเชล ค่อนข้างมาก

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว


ปลาป่น : ราคาทรงตัว

การจับปลาของประเทศเปรู ปริมาณปลายังคงดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดมีแนวโน้มราคาปรับลดลง ขณะที่จีนผู้ซื้อหลัก ราคาซื้อยังทรงตัว ปริมาณซื้อหน้าท่าเรือปรับลดลงเล็กน้อย แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง

โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 53.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 47.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 44.70 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 โปรตีน ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 43.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว


ข้าว : ราคาลดลง

ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ปรับลดลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 480 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 478 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 449 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 448 เหรียญสหรัฐฯ

ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,400 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว


สุกร : ราคาทรงตัว

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม โดยราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มเป็นไปตามประกาศ เมื่อวันพระที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ผู้เลี้ยงทุกภูมิภาคยังคงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลรักษาระดับราคาสุกรขุนเท่าเดิม แม้ผลผลิตจะออกมาน้อยในบางภูมิภาค แต่อาหารโปรตีนอื่นๆ เช่น ปลาไทยชนิดต่างๆ ออกมามาก ส่งผลให้ปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดยังเพียงพอกับความต้องการบริโภค

ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 3,600 บาท (บวก/ลบ 100)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว


ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

ราคาไก่เนื้อมีชีวิตหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ อยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 15.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 26.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว


ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

ราคาแนะนำ ไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ฟองละ 3.30 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ข่าวแนะนำ