TNN online อิสราเอลปฏิเสธข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

TNN ONLINE

World

อิสราเอลปฏิเสธข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

อิสราเอลปฏิเสธข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

อิสราปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ย้ำทำสงครามกับกลุ่มฮามาส ไม่ใช่ต่อชาวปาเลสไตน์ ในศาลอาญาระหว่างประเทศ

วันนี้ ( 12 ม.ค. 66 )อิสราปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลอาญาระหว่างประเทศ โดยชี้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ และบิดเบือนอย่างร้ายแรง ย้ำว่าอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาส ไม่ใช่ต่อชาวปาเลสไตน์


อิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวปาเลสไตน์ ระหว่างการพิจารณาคดีที่แอฟริกาใต้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ หรือศาลโลก ในวันนี้ โดยชี้ว่าเป็นข้อกล่าวหาที่เป็นเท็จ และบิดเบือนอย่างร้ายแรง พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้พิพากษายกคำฟ้องของแอฟริกาใต้ที่ให้อิสราเอลหยุดปฏิบัติการ อ้างว่าจะทำให้อิสราเอลไม่สามารถปกป้องตัวเองได้

อิสราเอลปฏิเสธข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลชี้ว่า หากจะมีสักคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ควรจะเป็นฮามาส ที่ต้องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอล / และย้ำว่า อิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาส ไม่ใช่ต่อชาวปาเลสไตน์ ดังนั้น ยังขาดองค์ประกอบของการตั้งใจทำลายล้างประชาชนทั้งหมด หรือบางส่วนไป 


วานนี้ โรนัลด์ ลาโมลา รัฐมนตรียุติธรรมแอฟริกาใต้ แถลงในการไต่สวนที่เริ่มต้นในวันแรกว่า การโจมตีด้วยอาวุธต่อดินแดนของรัฐใด ไม่ว่าหนักหนาแค่ไหน ก็ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการละเมิดอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของสหประชาชาติได้ และการตอบโต้ของอิสราเอลต่อการโจมตีวันที่ 7 ตุลาคม ได้ข้ามเส้นจนเป็นการละเมิดอนุสัญญาดังกล่าวไปแล้ว – และมีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาแล้วมากกว่า 23,000 คน 


ทั้งนี้ อนุสัญญาดังกล่าวลงนามในปี 1948 โดย 153 ประเทศ รวมถึงอิสราเอลเอง หลังเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว


ภาพจากรอยเตอร์ 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง