TNN online ออร์เดอร์ข้าวไทยพุ่งยอดส่งออกสูงสุดรอบปี

TNN ONLINE

Wealth

ออร์เดอร์ข้าวไทยพุ่งยอดส่งออกสูงสุดรอบปี

ออร์เดอร์ข้าวไทยพุ่งยอดส่งออกสูงสุดรอบปี

กรมการค้าต่างประเทศระบุการขออนุญาตส่งออกข้าวไทยเดือนพ.ย. 8.25 แสนตันสูงสุดรอบปี ออร์เดอร์ข้าวขาวนำโด่ง รองลงมาเป็นหอมมะลิ

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า การขอใบอนุญาต ส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีปริมาณมากถึง 825,754 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวมากที่สุดในรอบปี แบ่งเป็นข้าวขาว 30.34% ข้าวหอมมะลิไทย 29.61% ข้าวนึ่ง 25.99% ข้าวหอมไทย 7.22% ข้าวเหนียว 6.71% และข้าวกล้อง 0.13% ทำให้ปริมาณส่งออกข้าวไทยตั้งแต่เดือนม.ค. - พ.ย.อยู่ที่ 5.41 ล้านตัน ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยปีนี้อยู่ที่ 6 ล้านตันตามเป้าหมายที่วางไว้


สำหรับตลาดส่งออกข้าวไทยที่สำคัญ ได้แก่ แอฟริกาใต้ 13.97% สหรัฐอเมริกา 9.50% จีน 9.36% เบนิน 6.88% และญี่ปุ่น 5.14%

" ราคาส่งออกข้าวของไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น จึงส่งผลให้มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยอดส่งออกข้าวไทยขยายตัวและ มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยในช่วง เดือนม.ค.-ต.ค.ไทยสามารถ ส่งออกข้าวปริมาณ 4.59 ล้านตัน คิดเป็น มูลค่า 81,740 ล้านบาท ปริมาณส่งออกข้าว เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 63 คิดเป็น 1.3% มูลค่าลดลง 12.8%"

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง