TNN online (คลิป) ทีเส็บ ขับเคลื่อนไมซ์ด้วยการจัดงานออนไลน์พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) ทีเส็บ ขับเคลื่อนไมซ์ด้วยการจัดงานออนไลน์พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

(คลิป) ทีเส็บ ขับเคลื่อนไมซ์ด้วยการจัดงานออนไลน์พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย

ทีเส็บ เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ควบคู่ไปกับการผลักดันให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญ ต่อยอดการจัดงาน และการทำธุรกิจ สอดรับกับกระแสโลกยุค New Normal ในปัจจุบัน

ข่าวแนะนำ