TNN online (คลิป) “ทีเส็บ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพไมซ์ซิตี้ ชู “ภูเก็ต” ต้นแบบเมืองไมซ์ ขานรับเปิดประเทศ

TNN ONLINE

Wealth

(คลิป) “ทีเส็บ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพไมซ์ซิตี้ ชู “ภูเก็ต” ต้นแบบเมืองไมซ์ ขานรับเปิดประเทศ

(คลิป) “ทีเส็บ” เดินหน้าพัฒนาศักยภาพไมซ์ซิตี้ ชู “ภูเก็ต” ต้นแบบเมืองไมซ์ ขานรับเปิดประเทศ

ทีเส็บ จัดประชุมสุดยอดผู้นำไมซ์ MICE City Summit 2021 ใช้ภูเก็ตเป็นต้นแบบ ดึงผู้นำเมืองไมซ์และเมืองที่มีศักยภาพ 16 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เร่งพัฒนาศักยภาพเมือง เตรียมความพร้อมรับการเปิดประเทศ ส่งเสริมการจัดงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค

ข่าวแนะนำ