TNN online คปภ.เพิ่ม 6 มาตรการ คุมธุรกิจประกันภัย

TNN ONLINE

Wealth

คปภ.เพิ่ม 6 มาตรการ คุมธุรกิจประกันภัย

คปภ.เพิ่ม 6 มาตรการ คุมธุรกิจประกันภัย

คปภ.กำหนดมาตรการกำกับตรวจสอบธุรกิจประกันภัยแบบโปรแอคทีฟ แอคชั่น เพื่อดูแลธุรกิจประกันภัยในอนาคตไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยบริษัทเอเชียประกันภัยที่ถูกสั่งปิด

วันนี้( 16 ต.ค.64) นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดเผยว่า จากที่ได้ประเมินผลกระทบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาบริษัทประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และการรับประกันภัยโควิด -19 แล้ว คปภ.จึงต้องปรับการทำงานใหม่ ล่าสุดได้กำหนดมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจประกันภัยเป็นแบบโปรแอคทีฟ แอคชั่น (Proactive Actions) เพื่อเพิ่มศักยภาพการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในอนาคต ป้องกันปัญหาที่อาจซ้ำรอยกับบริษัทเอเชียประกันภัย 


พร้อมกันนี้ คปภ.ยังได้ผ่อนปรนเกณฑ์ทางการเงินเพื่อช่วยเหลือสภาพคล่องแก่บริษัทประกันที่ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยโควิด ที่มียอดเคลมเพิ่มสูงขึ้นในช่วงโควิด ซึ่งมีบริษัทประกันภัย 4 แห่ง ยืนขอความช่วยเหลือเข้ามาและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา


ทั้งนี้ คปภ.ได้ทำ"สเตสเทส" (Stress Test) หรือ การทดสอบตามแบบจำลองในภาวะวิกฤติในปัจจุบันแล้ว พบว่าระบบประกันภัยยังมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันกองทุนประกันวินาศภัยในปัจจุบันก็มีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท เพียงพอและพร้อมเข้าดูแลหากบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งจะจ่ายเยียวประชาชนตามกฎหมายรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท


สำหรับมาตรการการกำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจประกันภัย 6 มาตรการสำคัญ คือ 

1. กำกับดูแลด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

2. มาตรการด้านกฎหมาย ออกประกาศหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทในการออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสม

 3.เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบเชิงรุก (Off-site Examination) อาทิ ปรับปรุงเครื่องมือประเมินแนวโน้มความเพียงพอของเงินกองทุนให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

4. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบเชิงรุก (On-site inspection) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันยิ่งขึ้น 

5.มาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเชิงรุก อาทิ ตั้งศูนย์ให้คำแนะนำรับเรื่องร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทั้งระบบ และ 6.การจัดทำคอนโซลิเดชั่น แพลน (Consolidation Plan) ของธุรกิจประกันภัยไทย 


ที่มา : คปภ.

ภาพประกอบ : AFP,คปภ

 

 

ข่าวแนะนำ