TNN online PTTEP ขายบริษัทในบราซิลตามแผนบริหารพอร์ตลงทุน

TNN ONLINE

Wealth

PTTEP ขายบริษัทในบราซิลตามแผนบริหารพอร์ตลงทุน

PTTEP ขายบริษัทในบราซิลตามแผนบริหารพอร์ตลงทุน

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ขายบริษัทในบราซิล คาดจะแล้วเสร็จกระบวนการภายในปี 64 โดยเป็นไปตามแผนบริหารพอร์ตลงทุน

วันนี้( 31 ก.ค.64) บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท Participations and Explorations Corporation และ บริษัท Partex (Brazil) Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท Partex Brasil Ltda. และ บริษัท Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล พร้อมทั้งภาระผูกพันทั้งหมด ให้แก่บริษัท Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda. การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติจาก National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels ของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2564


บริษัท Partex Brasil Ltda. ถือสัมปทานในสัดส่วนร้อยละ 50 ในโครงการ Potiguar ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีปริมาณการขายน้ำมันดิบเฉลี่ยสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 94 บาร์เรลต่อวัน (สัดส่วนร้อยละ 50)          


ทั้งนี้ การขายบริษัทดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การลงทุนของปตท.สผ.

ข่าวแนะนำ