TNN online “FSMART” ทุ่มเงินลงทุนเพิ่ม 140 ล้านบาทลุยธุรกิจกาแฟ

TNN ONLINE

Wealth

“FSMART” ทุ่มเงินลงทุนเพิ่ม 140 ล้านบาทลุยธุรกิจกาแฟ

“FSMART”  ทุ่มเงินลงทุนเพิ่ม 140 ล้านบาทลุยธุรกิจกาแฟ

"ณรงค์ศักดิ์" เตรียมเพิ่มเม็ดเงินลงทุนเต่าบิน 140 ล้านบาทไตรมาส 2 ปีนี้ ชี้แนวโน้มโตก้าวกระโดดใช้หุ่นยนต์ชงกาแฟเล็งเปิดบริการ 24 ชม.

 นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (FSMART) ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติ และบริการทางการเงินครบวงจร ภายใต้ชื่อ “ตู้บุญเติม" เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเพิ่มเงินลงทุนใน บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด (FVD) ซึ่งทำธุรกิจคาเฟ่อัตโนมัติภายใต้แบรนด์ "เต่าบิน"    จากเดิมบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 10% เพิ่มเป็น 19.34% โดยจะใส่เงินลงทุนเพิ่มอีก 140 ล้านบาท ว่า บริษัทคาดว่าจะดำเนินการใส่เงินเพิ่มทุนได้ภายในไตรมาส 2 ปีนี้ 


ส่วนเงินทุนที่จะเพิ่มทุนนั้นบริษัทได้เตรียมเงินลงทุนไว้พร้อมแล้วตามแผนการลงทุนในปีนี้ที่จะใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ 400-500 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มทุนใน FVD อยู่ในแผนดำเนินงานของบริษัทอยู่แล้ว และหลังใส่เงินบริษัทจะสามารถรับรู้ผลกำไรเข้ามาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นได้ และจะสนับสนุนผลดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งการให้บริการกับประชาชนครบวงจรมากขึ้น


สำหรับกรณีที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลท. เพื่อยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่  2 มิ.ย. 64 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/ 64   ในวันที่ 8 เม.ย. 


ทั้งนี้สืบเนื่องจากการหารือกับตลท. และหน่วยงานกำกับแล้วมีข้อสรุปร่วมกันว่า FSMART สามารถดำเนินการใส่เงินเพื่อถือหุ้นเพิ่มใน FVD ได้โดยอาศัยอำนาจของคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทพิจารณาได้ทันที และรายการที่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถือว่าเป็นรายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และจากการคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธ.ค.63 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีขนาดรายการดังกล่าว ต่ำกว่า 15 % บริษัทจึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้นบริษัทไม่จำเป็นต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


ด้านธุรกิจคาเฟ่อัตโนมัติภายใต้แบรนด์ "เต่าบิน" จะเป็น New S-curve หรือธุรกิจที่จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่สำคัญ   ที่จะสนับสนุนให้บริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต รวมทั้งได้ขยายไปยังฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ โดยภายใน 3 ปีนี้  ตั้งเป้าขยายจุดติดตั้งไปตามทำเลคุณภาพที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ออฟฟิศ สำนักงาน คอนโดมิเนียม ชุมชนที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล รวมทั้งมหา วิทยาลัย ให้ได้ 20,000 จุด 


นอกจากนี้คาเฟ่อัตโนมัติของบริษัทอาจจะเข้ามา Disrupt หรือแทนที่ร้านกาแฟและร้านขายเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ ที่ต้องจ้างพนักงานชง เพราะใช้ AI หรือหุ่นยนต์ในการชงทำให้ได้รสชาติคงที่และได้มาตรฐาน โดยใช้เมล็ดกาแฟสดคัดพิเศษและส่วนผสมคุณภาพสูง นอกจากเมนูกาแฟต่าง ๆ ทั้งแก้วร้อนและเย็นแล้วยังมีเมนูเครื่องดื่มรวมกันมากกว่า 80 เมนู ที่สามารถขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด ทั้งนี้ในปี  62 FVD  มีรายได้รวม  207.84ล้านบาทเพิ่มขึ้น จากปี 61 ที่มีรายได้ 137.53ล้านบาท และจากปี 60 ที่มีรายได้ 78.96 ล้านบาท 

ข่าวแนะนำ