TNN online ตั้งเป้าอีก 14 ปี ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีวี 100%

TNN ONLINE

Wealth

ตั้งเป้าอีก 14 ปี ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีวี 100%

ตั้งเป้าอีก 14 ปี ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีวี 100%

บอร์ดอีวีเห็นชอบการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย ตั้งเป้าหมายปี 2578 ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% เร็วกว่าเป้าหมายเดิม 5 ปี

วันนี้ (24 มี.ค.64) นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องจัดเตรียมระบบนิเวศให้มีความพร้อม รวมไปถึงแนวทางการกระตุ้นการใช้ให้มากขึ้น ส่วนการจัดเตรียมความพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น ที่ประชุมได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 4 ชุด เพื่อพิจารณารายละเอียดทั้งหมดก่อนนำมาเสนอที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 พ.ค.64 ต่อไป

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า ที่ประชุมได้มีการเร่งรัดให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% ในปี 2578 หรือ อีก 14 ข้างหน้า เร็วกว่าเป้าหมายเดิมในปี 2583 หรือเร็วขึ้นกว่าเดิม 5 ปี ขณะที่ในปี 2573 จะต้องผลิตรถไฟฟ้าให้ถึง 50% ของปริมาณการผลิตรถทุกชนิด

สำหรับเป้าหมายที่ต้องผลักดันให้ได้ แบ่งเป็น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสะสม ในปี 2568 ที่ 1,051,000 คัน แบ่งเป็น รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ 400,000 คัน รถจักรยานยนต์ 620,000 คัน รถบัส รถบรรทุก 31,000 คัน จากนั้นในปี 2573 จะมีการผลิตรถไฟฟ้าสะสม 6,224,000 คัน แบ่งเป็น รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ 2,935,000 คัน รถจักรยานยนต์ 3,133,000 คัน รถบัส รถบรรทุก 156,000 คัน และปี 2578 จะมีการผลิตรถไฟฟ้าสะสม 18,413,000 คัน แบ่งเป็น รถยนต์นั่ง รถปิคอัพ 8,625,000 คัน รถจักรยานยนต์ 9,330,000 คัน รถบัส รถบรรทุก 458,000 คัน


ข่าวแนะนำ