TNN online เผยยอดตัวเลข ยืนยันเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ทะลุ 7 ล้านคน

TNN ONLINE

Wealth

เผยยอดตัวเลข ยืนยันเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ทะลุ 7 ล้านคน

เผยยอดตัวเลข ยืนยันเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ทะลุ 7 ล้านคน

โฆษกรัฐบาลเผยยอดตัวเลข ยืนยันเข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” แล้ว 54% จากยอดผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านเกณฑ์ 7.41 ล้านคน
วันนี้ (17 มีนาคม 2564) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยยอดตัวเลขผู้ลงทะเบียนโครงการ ม33 เรารักกัน ว่า ขณะนี้มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนโครงการฯ  ณ วันที่ 16 มีนาคม เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 8.20 ล้านคน (8,203,286 คน) จากกลุ่มเป้าหมาย 9.27 ล้านคน  ยังคงเหลือประมาณ 1 ล้านคน โดยในตัวเลขผู้ลงทะเบียนดังกล่าวพบว่าไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวน 622,172 คน ไม่ผ่านเงื่อนไขเงินฝากเกิน (500,000 บาท) จำนวน 168,679 คน ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 7,417,435 คน ได้กดเข้าร่วมโครงการ ม33 เรารักกันแล้ว 3,991,206 คน หรือคิดเป็น 54%

         

ทั้งนี้ ในส่วนกรณีที่มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองนั้น ส่วนใหญ่พบมีปัญหา อาทิ ชื่อ-สกุลไม่ตรงกับฐานสำนักทะเบียนราษฎร์ หรือไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้ประกัน รวมไปถึงมีการลงทะเบียนช้า ทำให้ตัวเลขผู้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ (สะสม) จำนวน 494,380 คน และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ตัวเลขอยู่ที่ 3,838 คน

ข่าวแนะนำ