TNN online "ออมสิน" เปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน "รายเดิมกู้ใหม่" 2 หมื่น ผ่าน MyMo

TNN ONLINE

Wealth

"ออมสิน" เปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน "รายเดิมกู้ใหม่" 2 หมื่น ผ่าน MyMo

ออมสิน เปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน รายเดิมกู้ใหม่ 2 หมื่น ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน ปรับหลักเกณฑ์ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้ผู้มีอาชีพอิสระสามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง รายละ 20,000 บาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่น MyMo

จากกรณีธนาคารออมสิน ประกาศปรับหลักเกณฑ์สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

ล่าสุด วันนี้ (23 ม.ค.64) เวลา 10.00 น. ผู้สื่อข่าวพบว่า แอปพลิเคชัน MyMo แจ้งเตือนว่า พบการเข้าใช้บริการจำนวนมาก ต้องกดออกและเข้าใหม่ คาดว่า ประชาชนกำลังยื่นลงทะเบียนสินเชื่อจำนวนมาก

ออมสิน เปิดลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน รายเดิมกู้ใหม่ 2 หมื่น ผ่าน MyMo

สำหรับวิธียื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) สามารถทำได้ดังนี้

1.เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก”กดปุ่ม “สมัคร”

2.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน กด “ถัดไป”

3.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป”

4.แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ

5.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

6.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ”

7.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า กด “ยินยอม” จากนั้น กด “ยืนยัน”

8.กดรับรหัส OTP

9.ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

10.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

11.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ 

12.หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น” สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก

สำหรับ มาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อยภายใต้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก " วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ในช่วง 4 วันที่ผ่านมา (15-18 ม.ค 64) ธนาคารฯ ได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 110,000 ราย ซึ่งถือเป็นการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล (Digital Lending) ที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและอนุมัติรวดเร็ว คาดว่าจะยังได้รับความสนใจจากประชาชนต่อเนื่อง 

สำหรับ "ผู้กู้รายเดิม" ที่ต้องการกู้ใหม่ สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดย “ออมสิน” เปิดให้กู้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้กู้ จะต้องไม่เคยมีประวัติหนี้เสียมาก่อน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง