TNN online เริ่มลงทะเบียนแล้ว! เปิดเงื่อนไข 5 สินเชื่อ "ธ.ออมสิน" กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

TNN ONLINE

Wealth

เริ่มลงทะเบียนแล้ว! เปิดเงื่อนไข 5 สินเชื่อ "ธ.ออมสิน" กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

เริ่มลงทะเบียนแล้ว! เปิดเงื่อนไข 5 สินเชื่อ ธ.ออมสิน กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้ "สินเชื่อ" 5 โครงการ สำหรับประชาชน SMEs และ ผู้ประกอบการรายย่อย เยียวยาโควิดรอบ 2 เริ่มลงทะเบียนขอกู้ได้ตั้งแต่ 15 ม.ค. - 30 มิ.ย.64

วันนี้ (15 ม.ค.64) เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้แล้ว สำหรับ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ของ ธนาคารออมสิน 5 มาตรการ สำหรับประชาชนทั่วไป SME สินเชื้อดอกเบี้ยต่ำ และ เพื่อการท่องเที่ยว ภายหลังจาก คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสถาบันการเงิน ออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

1. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด-19 หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

- มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน

- มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

- ไม่ต้องใช้หลักประกัน

- ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กู้วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

- ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

- ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้ง 2 โครงการขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ในวันที่ 15 ม.ค. 64 นี้ เป็นต้นไป

เริ่มลงทะเบียนแล้ว! เปิดเงื่อนไข 5 สินเชื่อ ธ.ออมสิน กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

3. SMEs กู้สูงสุด 70% ของราคาประเมิน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ โดยใน กรณีบุคคลธรรมดา จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1-10 ล้านบาท กรณีนิติบุคคล จำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 1 - 50 ล้านบาท  ระยะเวลาชำระเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยมีเงื่อนไขการชำระหนี้ คือ ชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน ชำระหนี้คืนเงินต้นภายใน 3 ปี

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

ทั้งนี้ กรณีตาม 1. หรือ 2. ต้องประกอบธุรกิจ SMEs ภาคการผลิต การบริการ และการพาณิชย์ รวมถึง Social Enterprise และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เริ่มลงทะเบียนแล้ว! เปิดเงื่อนไข 5 สินเชื่อ ธ.ออมสิน กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

4. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเหลือ SMEs กู้วงเงินสูงสุด 500,000 บาท ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กลุ่มท่องเที่ยว, นวดสปาแผนไทย, Supply Chain และ Homestay ดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี หลักประกัน บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1  ปี

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

- ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ

- ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ  COVID-19

- ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

เริ่มลงทะเบียนแล้ว! เปิดเงื่อนไข 5 สินเชื่อ ธ.ออมสิน กู้ฉุกเฉิน 5 หมื่น ไม่ต้องค้ำ

5. Soft Loan สถาบันการเงินปล่อยให้กับผู้ประกอบการวงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain ดอกเบี้ย 2% ต่อปี

มีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง