TNN online พพ.เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานทดแทน

TNN ONLINE

Wealth

พพ.เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานทดแทน

พพ.เดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานทดแทน

ครบรอบ 68 ปี พพ. ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ

วันนี้ (7 ม.ค.64) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่  ร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนา  พพ. ครบรอบ 68 ปี  จากนั้น ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด “ยืนหยัด ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม” 

ทั้งนี้ พพ. ยังคงมุ่งทำหน้าที่ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน กำกับการอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาทางเลือกการใช้พลังงานแบบผสมผสาน และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอ ด้วยต้นทุนที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonlineข่าวแนะนำ