TNN online นายกฯเช็กความพร้อม"สถานีกลางบางซื่อ"ฮับระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน

TNN ONLINE

Wealth

นายกฯเช็กความพร้อม"สถานีกลางบางซื่อ"ฮับระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน

นายกฯเช็กความพร้อมสถานีกลางบางซื่อฮับระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน

นายกรัฐมนตรี ตรวจความพร้อม สถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)

วันนี้ ( 15 ธ.ค.63) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานีกลางบางซื่อ และโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)   โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม และผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ 

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบคมนาคมขนส่งทางราง ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

นายกฯเช็กความพร้อมสถานีกลางบางซื่อฮับระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมือง และงานก่อสร้างสถานีรถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 13 สถานี และงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ ดำเนินการก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ จะเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมถึงจัดหาตู้รถไฟฟ้าสำหรับช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน งานระบบราง ระบบควบคุมการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร อุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง ระบบรักษาความปลอดภัย สถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รวมถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหารและซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้า ซึ่งมีความก้าวหน้าร้อยละ 89.10  คาดว่าจะทดสอบการเดินรถเสมือนจริงแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2564 จากนั้นเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการในเดือนกรกฎาคม 2564 และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

นายกฯเช็กความพร้อมสถานีกลางบางซื่อฮับระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน

 ในส่วนของการบริหารสถานีในระยะแรก  รฟท. จะเป็นผู้บริหารสถานีกลางบางซื่อเอง และมอบหมายให้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ รฟท. เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถไฟสายสีแดง รวมถึงการบริหารสถานีรถไฟสายสีแดง จำนวน 12 สถานี เมื่อโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน เปิดให้บริการ คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 86,000 คน-เที่ยว/วัน  ซึ่งจะส่งผลให้สถานีกลางบางซื่อกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางด้วยระบบรางแห่งใหม่ของประเทศ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายกฯเช็กความพร้อมสถานีกลางบางซื่อฮับระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน

นายกฯเช็กความพร้อมสถานีกลางบางซื่อฮับระบบรางใหญ่สุดในอาเซียน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง