ชาวนาเฮ เงินประกันรายได้ จ่ายผ่าน ธ.ก.ส.เข้าบัญชีวันนี้วันแรก

TNN ONLINE

WEALTH

ชาวนาเฮ เงินประกันรายได้ จ่ายผ่าน ธ.ก.ส.เข้าบัญชีวันนี้วันแรก

ชาวนาเฮ เงินประกันรายได้ จ่ายผ่าน ธ.ก.ส.เข้าบัญชีวันนี้วันแรก

ชาวนาเฮ เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจ่ายผ่าน ธ.ก.ส. เข้าบัญชีแล้ววันนี้วันแรก

วันนี้ (16พ.ย.63) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรผู้ปลูกข้าวตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 วันแรก โดยเกษตรกรจะรับเงินส่วนต่าง ข้าวแต่ละชนิดแตกต่างกันตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิประกันรายได้ตันละ15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

นอกจากนี้ ยังมีเงินค่าพัฒนาคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่ จะได้รับครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรก ได้รับ 500 บาท งวดต่อไป 500 บาท โดยชาวนาสามารถตรวจสอบสิทธิของตนได้


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ