TNN online เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ มาทดสอบการขับขี่ใหม่

TNN ONLINE

Wealth

เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ มาทดสอบการขับขี่ใหม่

เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ มาทดสอบการขับขี่ใหม่

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ มาทดสอบความพร้อมการขับขี่ใหม่

วันนี้ (7ส.ค.63) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก จะหารือร่วมกับ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี ฝ่ายปฎิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ภายในสัปดาห์หน้านี้ ถึงการจัดทำโครงการ เตรียมพร้อมสมรรถภาพในการขับรถ "recall" เพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งฯ ทั่วประเทศ และทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รายใดยังมีสมรรถภาพร่างกายพร้อมจะสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับนั้นต่อไปได้ แต่หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่สามารถขับรถได้แล้ว และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่บนท้องถนน ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถอื่นจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าว อาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง แต่เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถส่วนรวมเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง