TNN online "รีวิน เพทายบรรลือ" เฉือนขายSKY 15 ล้านหุ้น

TNN ONLINE

Wealth

"รีวิน เพทายบรรลือ" เฉือนขายSKY 15 ล้านหุ้น

รีวิน เพทายบรรลือ   เฉือนขายSKY 15 ล้านหุ้น

"รีวิน เพทายบรรลือ" เฉือนขาย SKY จำนวน 15 ล้านหุ้น ให้กลุ่มศรีวัฒนประภา

นายรีวิน เพทายบรรลือ ยื่นแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้ขายหุ้นของบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY จำนวน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.6897% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ซึ่งเป็นการขายโดยตรง ให้กับนายธนรัตน์ พสวงศ์,นางวรมาศ ศรีวัฒนประภา, และนายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 

ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในมือลดลงเหลือ 16.4 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 2.9407% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับ บริษัท สกาย ไอซีที เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับประเทศ โดยดำเนิน 3 ธุรกิจหลัก คือ

1. Digital Platform เป็นผู้พัฒนาระบบสื่อสารออนไลน์ AOT Airports Application ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. Smart Security เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรและธุรกิจ

3. Digital Trunk Radio เป็นผู้จัดหาโครงข่ายระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอลที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบวิทยุสื่อสารให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ