TNN online ครม.เคาะแล้ว! จ่ายเยียวยา กลุ่มเปราะบาง รวดเดียว 3,000 บาท

TNN ONLINE

Wealth

ครม.เคาะแล้ว! จ่ายเยียวยา กลุ่มเปราะบาง รวดเดียว 3,000 บาท

ครม.เคาะแล้ว! จ่ายเยียวยา กลุ่มเปราะบาง รวดเดียว 3,000 บาท

ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง โอนเงินเข้าบัญชีรอบเดียว 3,000 บาท ในเดือนก.ค.

วันนี้ (30มิ.ย.63) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ กลุ่มเปราะบาง เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตามการเสนอของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

1.เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย 2.ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่ได้รับสิทธิในเบี้ยผู้สูงอายุ 3.ผู้พิการ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่ 2-3 จะต้องไม่เคยได้รับเงินเยียวยา จากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน เดือนละ 5,000 บาทจากรัฐบาลมาก่อน

ทั้งนี้ เดิมได้มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.63) ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ดังกล่าว แต่เนื่องจากติดปัญหาในส่วนของระเบียบกรมบัญชีกลาง จึงทำให้ยังไม่สามารถโอนเงินช่วยเหลือให้ได้ในช่วงที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงการจ่ายเงินเยียวยาใหม่เป็นสิ้นเดือนก.ค. 2563 โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีรวมกันในครั้งเดียว 3,000 บาท จากเดิมที่จะโอนให้ในเดือนมิ.ย. 2,000 บาท และเดือน ก.ค.อีก 1,000 บาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง