TNN online เปิด 3 เหตุผลเช็คสถานะเงินเยียวยาแล้วไม่ผ่าน ขึ้นเป็น “เกษตรกร"

TNN ONLINE

Wealth

เปิด 3 เหตุผลเช็คสถานะเงินเยียวยาแล้วไม่ผ่าน ขึ้นเป็น “เกษตรกร"

เปิด 3 เหตุผลเช็คสถานะเงินเยียวยาแล้วไม่ผ่าน ขึ้นเป็น “เกษตรกร

คลังแจงประเด็นดรามาโลกออนไลน์ลงทะเบียนเช็คสถานะเงินเยียวยา ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ผ่าน ขึ้นเป็นอาชีพอื่น

วันนี้ ( 12 เม.ย. 63 )นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ถึงการไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยเฉพาะในประเด็น “เกษตรกร”  โดยระบุว่า โดยส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก Covid-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่นแล้ว เช่น 


1.ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม นักเรียน นักศึกษา ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และ ส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 


2.กลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์  


3.  สำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะขึ้นข้อมูลเป็นเกษตรกร นั้นเนื่องจาก เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการขึ้นทะเบียนจะเป็นราย"ครอบครัว" โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียนและในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน มีบุคคลใดบ้าง   จึงไม่เข้าหลักเกณรับเยียวยา 5 พันบาท  


อย่างไรก็ตามเมื่อปิดรับลงทะเบียนและได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 27 ล้านราย จะเปิดให้มีช่องทางการอุทธรณ์ผลการพิจารณาสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือนเช่นเดิม เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  

facebook : TNNThailand 

twitter : @TNNThailand 

Line : @TNNThailand 

Youtube Official : TNNThailand
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง