TNN online เตือน! รับมือราคา 'ผัก-ผลไม้' แพง หลังแล้งรุนแรง

TNN ONLINE

Wealth

เตือน! รับมือราคา 'ผัก-ผลไม้' แพง หลังแล้งรุนแรง

เตือน! รับมือราคา 'ผัก-ผลไม้' แพง หลังแล้งรุนแรง

สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง กรมการค้าฯคาดราคา 'ผัก-ผลไม้' จะปรับราคาสูงกว่าปีที่แล้ว

วันนี้( 12 ม.ค.63) นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้วางมาตรการรับมือปัญหาผลกระทบจากภัยแล้งส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า ไม่ว่าจะเป็น การขาดแคลนสินค้าและวัตถุดิบ รวมถึงปัญหาการกักตุนและการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา 

โดยจะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการ เช่น ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยเข้ามาทดแทน และวางกลไกในการช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ทั้งนี้ จากการติดตามผลกระทบภัยแล้งขณะนี้พบว่า มีสินค้าหลายรายการที่อาจได้รับผลกระทบ เช่น ข้าว ที่มีการปรับขึ้นราคาตันละ 1,000 บาท 

ส่วน สินค้าผักสด ผลไม้บางชนิดที่ใช้น้ำในการเพาะปลูก เช่น กลุ่มผักใบ ผักชี คะน้า และกลุ่มมะนาว คาดว่าจะปรับราคาสูงกว่าที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร ซื้อมะนาวช่วงนี้เก็บแช่แข็งไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งนี้ สำรองไว้ใช้ก่อน

ขณะที่ราคาปศุสัตว์โดยเฉพาะสุกร มักจะพบว่าเมื่ออากาศร้อนทำให้สุกรโตช้า ประกอบกับเกิดปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกันระบาดในจีน เวียดนามและลาว จึงทำให้ราคาหมูมีชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นในประเทศที่เกิดการระบาด เช่น จีน กก.ละ 200 บาท เวียดนาม กก.ละ 120 บาท

ส่วนในประเทศไทยยังไม่มีการระบาดของโรค ยังจำหน่ายในราคา กก.ละ 75 บาท ทางกรมได้หารือกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้รักษาระดับราคาไว้ที่ กก.ละ 75-80 บาท หากราคาเกินกว่า กก.ละ 80 บาท อาจจะมีการพิจารณาใช้มาตรการจำกัดการส่งออก เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอ และราคาไม่สูงเกินไป

ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญอย่างน้ำดื่ม ซึ่งหลายฝ่ายกังวลว่าปัญหาภัยแล้งจะทำให้น้ำดื่มราคาสูงขึ้นหรือเกิดการกักตุนนั้น จากการตรวจสอบขณะนี้ สถานการณ์ราคาน้ำดื่มบรรจุขวดยังอยู่ในภาวะปกติ จำหน่ายขวดละ 5-10 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน  บอกว่า กรมมีแนวทางลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เบื้องต้นจะกำหนดมาตรการขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จำหน่ายสินค้าในราคาเหมาะสมสอดรับกับต้นทุน แต่หากจำเป็นจะใช้กลไกร้านค้าธงฟ้าเป็นช่องทางช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ ปัจจุบันมีร้านค้า 102,000 ร้านค้า หากราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น จะใช้ร้านธงฟ้าเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง