TNN online ตรวจสอบบัญชีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างด่วน! หากพลาดอาจต้องจ่ายภาษีแพง

TNN ONLINE

Wealth

ตรวจสอบบัญชีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างด่วน! หากพลาดอาจต้องจ่ายภาษีแพง

ตรวจสอบบัญชีที่ดิน สิ่งปลูกสร้างด่วน! หากพลาดอาจต้องจ่ายภาษีแพง

คลังเตือนชาวบ้านเร่งตรวจสอบบัญชีรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างด่วน หากไม่ถูกต้องรีบแก้ไขภายในเดือน มี.ค.ปีหน้า ไม่เช่นนั้นอาจต้องจ่ายภาษีแพง

วันนี้ (20ธ.ค.62) นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ให้ผู้เสียภาษีที่ได้รับเอกสารแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากทางการไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการใช้ประโยชน์ ขนาด หรือประเภท เช่น จากการใช้อยู่อาศัยไปเป็นเชิงพาณิชย์ หรือจากใช้เพื่อเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรม ขอให้ผู้เสียภาษีไปยื่นแก้ไขแบบรายการให้ถูกต้องได้ โดยหากอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ไปแจงที่สำนักงานเขตกรุงเทพ ส่วนอยู่ต่างจังหวัดให้แจ้งตรงกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบต. หรือเทศบาล จนถึงสิ้นเดือนมี.ค.63 ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่มีการเลื่อนการจัดทำบัญชีที่ดินไปถึงเดือนมี.ค.ปีหน้า

นอกจากนี้ หากใครที่ยังไม่ได้รับเอกสารแจ้งข้อมูลบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากท้องถิ่น ก็สามารถไปขอตรวจสอบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเองได้ ที่สำนักงานเขต หรือ อปท.ในพื้นที่ที่อยู่จริง เพื่อดูบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างว่ามีการระบุประเภท ขนาด และลักษณะการใช้ประโยชน์ถูกต้องหรือไม่ พร้อมกับสามารถแจ้งขอแก้ไขได้ทันที

นายชุมพล กล่าวว่า ขณะเดียวกันในเดือนมิ.ย.63 อปท.และกรุงเทพมหานคร จะส่งแบบการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปให้ผู้เสียภาษีเพิ่ม จึงขอให้ประชาชนตรวจสอบการใช้ราคาประเมินและอัตราภาษีว่าตรงตามมูลค่าและการใช้ประโยชน์หรือไม่ หากไม่ตรงสามารถทำเรื่องคัดค้านให้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันได้รับเอกสาร จากนั้นทาง อปท.จะใช้เวลาตรวจสอบและหากผลออกมายังไม่ถูกต้อง ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการพิจารณาภาษีอุทธรณ์จังหวัด ตลอดจนสามารถยื่นเรื่องศาลภาษีอากรกลางเป็นผู้พิจารณาตัดสินได้

อย่างไรก็ตาม ขอแจ้งผู้เสียภาษีให้แจ้งข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นจริง เพราะหากแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือจงใจหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ถือว่ามีความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย โดย อปท.และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 3 ปี พร้อมกับมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงต้องชำระภาษีให้ถูกต้องตามจำนวนที่แท้จริง

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand


 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง