TNN online เปิด 15 อุตสาหกรรมทรง-ทรุด-ฟื้นตัว

TNN ONLINE

Wealth

เปิด 15 อุตสาหกรรมทรง-ทรุด-ฟื้นตัว

เปิด 15 อุตสาหกรรมทรง-ทรุด-ฟื้นตัว

เปิด 15 อุตสาหกรรมทรง–ทรุด-ฟื้นตัว ชี้ปี 63 ปีทอง "อาหาร ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์" ส้มหล่นสงครามจีนยอดออเดอร์ทะลัก ด้าน "เหล็ก เคมีภัณฑ์ หนัง" อาการหนัก

วันนี้ (19 ธ.ค.62) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ส.อ.ท.ได้วิเคราะห์ทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี 2563 ในเบื้องต้น 15 อุตสาหกรรมหลัก ดังนี้ 

อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มฟื้นตัว

- อุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นปีทอง โดยเฉพาะกลุ่มผักผลไม้ที่เติบโตได้ดี ประเมินว่า จะกลับมาขยายตัว 2% ในปี 2563

- อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากคาดหวังการท่องเที่ยวที่น่าจะเติบโตขึ้น มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้จากภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชนกับภาครัฐ เชื่อว่า เป็นปัจจัยสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วน ทำให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

- เฟอร์นิเจอร์ ถือว่า ส้มหล่น จากที่จีนมีปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าไทยถูกสินค้าจีนแย่งตลาดไปจำนวนมาก คาดว่า จะกลับมาเติบโตมากขึ้น หลังคำสั่งซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจำนวนมาก

อุตสาหกรรมทรงตัว

- ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม เนื่องจากยังเผชิญกับความไม่แน่นอนต่อเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงหลัก อย่างสงครามการค้าที่มีแนวโน้มจะคลี่คลายแต่ยังคงมีความไม่ชัดเจน

- ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ มีความกังวลในประเด็นการเปลี่ยนแปลงการผลิตรถยนต์ของแต่ละค่ายรถยนต์ที่มีฐานผลิต ประกอบในประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า

- ผลิตภัณฑ์ยาง จากปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าต่อเนื่อง

- ผลิตภัณฑ์พลาสติก ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมัน

- สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาท

อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะชะลอตัว

- อุตสหากรรมเหล็ก เนื่องจากการถดถอยของการส่งออกของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ต้องใช้เหล็กอาทิยานยนต์ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยมีการใช้กาลังการผลิตถดถอยลง

- อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ที่ยังอาจต้องเผชิญกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

- ผลิตภัณฑ์หนัง จากปัจจัยเสี่ยงการแข็งค่าเงินบาทและสงครามการค้า

และหลังจากนี้จะทยอยจัดทำอุตสาหกรรมที่เหลืออีก 30 อุตสาหกรรม จาก 45 กลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกให้ครบ เพื่อประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมไทยปี 2563 ภายในมกราคม 2563

ภาพโดย Pashminu Mansukhani จาก Pixabay 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง