TNN online ว่างงานพ.ย.แตะ 4.29 แสนคน ถูกเลิกจ้างพุ่ง 251%

TNN ONLINE

Wealth

ว่างงานพ.ย.แตะ 4.29 แสนคน ถูกเลิกจ้างพุ่ง 251%

ว่างงานพ.ย.แตะ 4.29 แสนคน ถูกเลิกจ้างพุ่ง 251%

สำนักงานสถิติเผยจำนวนผู้ว่างงานในเดือนพ.ย.62 พุ่งแตะระดับ 4.29 แสนคน สูงสุดในรอบ 4 เดือน พบว่างงานเพราะถูก "เลิกจ้าง" กว่า 4.75 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 251% เมื่อเทียบกับปีก่อน

วันนี้ (10 ธ.ค.62) สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรล่าสุด พบว่าในเดือนพ.ย.62 จำนวนผู้มีงานทำอยู่ที่ 37.71 ล้านคน ลดลง 5.5 แสนคน เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผู้มีงานทำ 38.26 ล้านคน 

ทั้งนี้ จำนวนผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมลดลงสูงถึง 4.7 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในสาขาปลูกข้าวเหนียว กิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการผลิตพืชผล และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ส่วนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมนั้น แม้ว่าในภาพรวมจะลดลง 8 หมื่นคน แต่หากพิจารณาเป็นรายสาขาจะพบว่าผู้มีงานทำสาขาการผลิตลดลง 2.1 แสนคน สาขาที่พักแรมฯลดลง 1.4 แสนคน และสาขาขายส่งขายปลีกฯ ลดลง 1.1 แสนคน ขณะที่สาขาที่ผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น ได้แก่ สาขากิจกรรมด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 7 หมื่นคน และสาขาก่อสร้างเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน เป็นต้น 

สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือนพ.ย.62 พบว่าอยู่ที่ 4.29 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราว่างงาน 1.1% โดยจำนวนผู้ว่างงานดังกล่าวเพิ่มขึ้น 6 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 16.2% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย.61 ที่มีผู้ว่างงาน 3.69 แสนคน (อัตราว่างงาน 1.0%) 

และหากเทียบกับเดือนก่อน (ต.ค.62) ที่มีผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน (อัตราว่างงาน 0.9%) พบว่าจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 7.4 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 20% 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ว่างงานที่เพิ่มขึ้นเป็น 4.29 แสนคนในเดือนพ.ย.62 ดังกล่าว ถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 4 เดือน นับตั้งแต่เดือนก.ค.62 ที่มีจำนวนผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน 

ขณะที่เหตุผลที่ทำให้แรงงานว่างงาน พบว่าแรงงานจำนวน 4.75 หมื่นคน ระบุว่า ถูกนายจ้างเลิกจ้าง หยุด ปิดกิจการ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียง 1.89 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 251% และแรงงาน 3.85 หมื่นคน ระบุว่า ว่างงานเพราะหมดสัญญาจ้างงาน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียง 6,000 คน หรือเพิ่มขึ้น 641% 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของผู้ว่างงานพบว่า ผู้ว่างงานที่มีระดับการศึกษาระดับอุดมศึกษามีมากที่สุด คือ 1.32 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.07 แสนคน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.1 หมื่นคน   

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง