TNN online นายกฯเยี่ยมชมบูธของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในงานABIS 2019

TNN ONLINE

Wealth

นายกฯเยี่ยมชมบูธของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในงานABIS 2019

นายกฯเยี่ยมชมบูธของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในงานABIS 2019

นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจ ASEAN Business and Investment Summit 2019 พร้อมเยี่ยมชมบูธของเครือเจริญโภคภัณฑ์

วันนี้ (2 พ.ย. 62) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจ ASEAN Business and Investment Summit 2019 หรือ ABIS 2019 จัดขึ้นโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยเวทีดังกล่าวถือเป็นเวทีคู่ขนานสำคัญของการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีผู้นำประเทศ ผู้นำธุรกิจ และผู้นำองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Empowering ASEAN 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศสมาชิกเพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิตัล สอดคล้องกับแนวคิดหลักของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการดำเนินการของประชาคมอาเซียนในปี 2562

ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบู้ท เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายในงาน โดยมีคุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ คุณสมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้การต้อนรับ โดยภายในบู้ทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดแสดงเนื้อหาภายใต้ Concept :  CP For Sustainability (ซีพีเพื่อความยั่งยืน) นำเสนอเรื่องราวยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของเครือฯ ในปี 2018 ซึ่งเครือฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่าน Highlight การเล่าเรื่องผ่านยุทธศาตร์ความยั่งยืน  3Hs – Heart (Living Right) Health (Living Well) Home (Living Together)  ที่มี 12 เป้าหมายหลัก โดยเชื่อมโยงครอบคลุมกับ 17 SDGs ของสหประชาชาติ (UN) เพื่อสร้างการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกพื้นที่ครอบคลุม 21 ประเทศทั่วโลกและเขตเศรษฐกิจ ทั้งนี้เครือฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามหลักการดังกล่าว พร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบทั้ง 17 เป้าหมายของ UN


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- นายกฯ เปิดประชุม ASEAN Business and Investment Summit 2019

- โพลล์เผย ประชาชนปลื้ม"ชิมช้อปใช้"มากสุด

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ