TNN online "นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม" ดีเดย์ขึ้นราคาขานรับภาษีความหวาน ม.ค.63

TNN ONLINE

Wealth

"นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม" ดีเดย์ขึ้นราคาขานรับภาษีความหวาน ม.ค.63

นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม ดีเดย์ขึ้นราคาขานรับภาษีความหวาน ม.ค.63

กรมการค้าภายในขอความร่วมมือ ผู้ผลิต "นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม" ชะลอการปรับขึ้นราคา 1-2 บาท/ขวดหรือกล่อง ออกไปเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อลดผลกระทบให้ประชาชน โดยจะให้ปรับขึ้นราคาวันที่ 1 ม.ค.63 หลังภาษีหวานทำต้นทุนเพิ่ม

หลังจากเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ผลิตน้ำอัดลม เครื่องดื่มน้ำหวาน ชาเขียว เครื่องดื่มชูกำลัง และนมหวานบางประเภท ทำหนังสือมาถึงกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อขอปรับขึ้นราคาสินค้าอีกขวดละ 1-2 บาท ตามอัตราภาษีความหวานใหม่ของกรมสรรพสามิต ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562

ล่าสุด วันนี้ (30 ต.ค.62) นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรมฯได้ขอความร่วมมือจากผู้ผลิตนมถั่วเหลือง เครื่องดื่ม และน้ำอัดลม ให้ชะลอการปรับขึ้นราคาสินค้าออกไปเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ซึ่งในเบื้องต้นผู้ผลิตนมถั่วเหลืองบางรายได้ชะลอปรับขึ้นราคาไปแล้ว และในเร็วๆนี้ สินค้าประเภทอื่นให้ชะลอการปรับราคาสินค้าเช่นกัน

นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม ดีเดย์ขึ้นราคาขานรับภาษีความหวาน ม.ค.63

อย่างไรก็ตาม หลังจากพ้น 3 เดือนไปแล้ว หรือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.63 กรมฯจะอนุญาตให้ผู้ผลิตนมถั่วเหลือง 3 ยี่ห้อ ตั้งราคาใหม่ได้ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจริง ตามอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา แต่การปรับขึ้นราคาสินค้าดังกล่าว ผู้ผลิตสินค้าจะแจ้งต้นทุนเพิ่มขึ้นและราคาที่จะขอปรับเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกัน

นอกจากนี้ กรมฯได้ติดตามสถานการณ์สินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าของเงิน โดยเฉพาะสินค้านำเข้าหรือใช้วัตถุดิบการผลิตในไทย เช่น ปุ๋ย โดยจะเจรจาให้ปรับลดราคา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค ซึ่งที่ผ่านมาสินค้าหลายประเภทก็ยอมปรับลดราคาลดลง แต่บางรายการไม่สามารถปรับลดลงได้ เนื่องจากที่ผ่านมาช่วงต้นทุนปรับตัวสูง แต่ก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา

นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม ดีเดย์ขึ้นราคาขานรับภาษีความหวาน ม.ค.63

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยังกล่าวด้วยว่า ในส่วนแนวโน้มการขอปรับขึ้นราคาสินค้าทั่วไปนั้น ขณะนี้ยังไม่มีผู้ผลิตสินค้ารายใดขอปรับขึ้นราคา เนื่องจากต้นทุนการผลิตและค่าบริหารจัดการไม่ได้ปรับขึ้น ประกอบกับตลาดยังไม่เอื้ออำนวยต่อการปรับขึ้นราคา ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีการยื่นปรับขึ้นราคา

นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม ดีเดย์ขึ้นราคาขานรับภาษีความหวาน ม.ค.63

นมถั่วเหลือง-น้ำอัดลม ดีเดย์ขึ้นราคาขานรับภาษีความหวาน ม.ค.63

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง