TNN online ข่าวดีวันนี้! พม.เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดีวันนี้! พม.เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

ข่าวดีวันนี้! พม.เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท โดยจะจ่ายทุกเดือนจนถึงอายุ 6 ขวบ เริ่มวันนี้เป็นวันแรก

วันนี้ (10 ต.ค.62) นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในวันที่ 10 ต.ค.62 ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

ด้าน นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาตามลำดับ

(1) ขยายอายุเด็ก จาก 3 ขวบเป็น 6 ขวบ

(2) ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาท ต่อเดือน

(3) ปรับเพิ่มรายได้เฉลี่ยในครอบครัว ต้องไม่เกิน 36,000 บาท เป็นรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี

(4) ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้

(5) ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ขณะที่ นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิตามที่ได้ยื่นลงทะเบียนไว้ ในวันนี้ (10 ต.ค.) เป็นต้นไป และเตรียมจ่ายย้อนหลังให้เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 เป็นรายกรณี รวมทั้งสิ้น 561,086 คน ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,674 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 หรือสายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณแม่รู้ยัง! พม.จ่ายเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพรุ่งนี้

พม.เปิดลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ดีเดย์31พ.ค.นี้


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง