TNN online 'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

TNN ONLINE

Wealth

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

รมว.ท่องเที่ยวฯ เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์ ลุยเพิ่มที่พักในชุมชนให้ครบ 1,500 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2021

วานนี้( 27 ก.ย.62) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายและสรุปสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศร่วมประชุม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะยกระดับการทำงานให้ตอบสนองด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและด้านกีฬา ทั้งระบบเพื่อรองรับการเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ โดยการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้ายกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์ให้ได้รับการยอมรับในสังคม และเปิดโอกาสให้บริหารดูแลกันเองผ่านการจัดตั้งสภาวิชาชีพด้านมัคคุเทศก์ 

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

พร้อมกันนี้ ผลักดันและเพิ่มจำนวนที่พักในชุมชนผ่านโครงการ Home Lodge และ Homestay ให้ครบ 1,500 แห่งทั่วประเทศ ภายใน 2 ปีนี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ Homestay มีเพียง 196 แห่ง

ด้านกีฬา จะผลักดันให้มีการจัดกิจกรรมระดับโลกทั้งเรื่องกีฬาและเชิงศิลปะในประเทศไทย เช่น Moto GP และ Tomorrowland และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนผ่านเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ และอาสาสมัครผู้นำออกกำลังกายที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนักกีฬาไทยสู่กีฬาโลก ส่งเสริมให้มีโรงเรียนกีฬาเฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล และจะขยายผลการขับเคลื่อนเมืองกีฬาให้เป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริง ทำรายได้อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ท้องถิ่น ในรูปแบบของบุรีรัมย์โมเดล

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงสร้างธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่ ต้นน้ำ : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กรมพลศึกษา กลางน้ำ : กรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปลายน้ำ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย ผ่านการบูรณาการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างชัดเจน” รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.

'พิพัฒน์' เร่งยกระดับวิชาชีพมัคคุเทศก์-เพิ่มที่พักในชุมชนทั่วปท.


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง