TNN online การบินฟื้นแรง! "การบินไทย" หวนรับพนักงานต้อนรับใหม่

TNN ONLINE

Wealth

การบินฟื้นแรง! "การบินไทย" หวนรับพนักงานต้อนรับใหม่

การบินฟื้นแรง! การบินไทย หวนรับพนักงานต้อนรับใหม่

ธุรกิจสายการบิน ฟื้นตัวแรงจากโควิด-19 โดยการบินไทย หันกลับมารับพนักงานต้อนรับอีกครั้ง เพื่อรองรับการขยายเส้นทางการบินในปีนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายฝูงบินให้เพียงพอต่อแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินในปี 2566 และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และการกลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศจีน

ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านทาง เว็บไซต์ thaiairways.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2566

ผู้สื่อข่าวรายการว่า การบินไทย ฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับการเปิดการเดินทางระหว่างประเทศ ทำให้ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 มีรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 97,514 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 341% จากปี 2564 จากกิจกรรมขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ที่เติบโตสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดีกว่าประมาณการตามแผนฟื้นฟูกิจการ 

ล่าสุด การบินไทย ประกาศตารางการบินฤดูร้อน ปี 2566 กลับมาเปิดให้บริการ 39 เส้นทางบินทั่วโลก รองรับการเดินทางที่ฟื้นตัวจากโควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายปี 2566 จะมีรายได้ราว 1.3 - 1.4 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากปี 2565 ที่มีรายได้รวม 105,041 ล้านบาท และคาดว่าจะมีอัตราการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 80% เนื่องจากจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว รวมทั้งการปรับโครงสร้างทางธุรกิจและต้นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การบินไทย ยังมีแผนขยายฝูงบินในปี 2566 เพิ่มอีก 6 ลำ และซ่อมบำรุงเครื่องบินรุ่นโบอิ้ง 777-200ER อีก 1 ลำ ทำให้ในปี 2566 การบินไทยจะมีฝูงบินเพิ่มเป็น 71 ลำ จากปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอากาศยานที่ใช้ทำการบินรวมทั้งสิ้น 64 ลำ เพื่อรองรับการขยายเส้นทางการบินต่อเนื่องในปีนี้ 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง