TNN online วิกฤตแบงก์ใหญ่สหรัฐฯโดนสั่งปิด! กบข.ชี้แจงไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัล

TNN ONLINE

Wealth

วิกฤตแบงก์ใหญ่สหรัฐฯโดนสั่งปิด! กบข.ชี้แจงไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัล

วิกฤตแบงก์ใหญ่สหรัฐฯโดนสั่งปิด! กบข.ชี้แจงไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัล

วิกฤต 3 แบงก์ใหญ่ในสหรัฐฯโดนสั่งปิด! กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ออกเอกสารชี้แจงไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

วิกฤต 3 แบงก์ใหญ่ในสหรัฐฯโดนสั่งปิด! กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ออกเอกสารชี้แจงไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

จากกรณีธนาคารใหญ่ในสหรัฐฯ 3 แห่ง ได้แก่ Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank และ Silvergate Bank ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องจนถูกสั่งปิดกิจการและถูกควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐนั้น

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข. ไม่มีการลงทุนในหุ้นหรือตราสารหนี้ของธนาคารทั้ง 3 แห่ง หรือสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด วิกฤตการณ์ดังกล่าวเป็นความผิดพลาดจากนโยบายและการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Asset) และหนี้สิน (Liabilities) ของ SVB ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ขยายวงกว้างและลุกลามไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

แต่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ในระยะสั้นเท่านั้น เนื่องจากสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการควบคุมและจำกัดผลกระทบให้อยู่ในวงแคบ เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชน และฟื้นความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ พร้อมยืนยันเสถียรภาพของระบบการเงินของสหรัฐฯ ว่ายังมีความแข็งแกร่ง

กบข. มองว่า ตลาดลงทุนยังมีความผันผวนจากความไม่แน่นอนของนโยบายอัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ การขาดความเชื่อมั่นจากนักลงทุน รวมถึงกลุ่ม Venture capital Private equity และ Startup จะมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนน้อยลง สิ่งที่เกิดขึ้นจะกระทบกับกำไรและงบดุลของกลุ่มธนาคาร และเป็นสัญญาณเชิงลบต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นทั่วโลก 

ประกอบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปี และ 10 ปี ได้ปรับตัวลงอย่างรุนแรง ประมาณ 40-70bps สะท้อนถึงการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (FED) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนโดยรวมของ กบข. 

อย่างไรก็ตาม กบข. ได้ติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด และได้ดำเนินนโยบายการลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่สมาชิก

เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่สมาชิก กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะไม่มีสถานะเป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีคณะกรรมการ กบข. เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข. มีสมาชิกประมาณ 1.20 ล้านคน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 1.22 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 2566)

วิกฤตแบงก์ใหญ่สหรัฐฯโดนสั่งปิด! กบข.ชี้แจงไม่ได้ลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง 

ภาพจาก

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง