TNN online ข่าวดี! ไฟเขียว "ลดค่าไฟฟ้า" กลุ่มไหนได้สิทธิ-ได้ส่วนลดเท่าไหร่ เช็กที่นี่

TNN ONLINE

Wealth

ข่าวดี! ไฟเขียว "ลดค่าไฟฟ้า" กลุ่มไหนได้สิทธิ-ได้ส่วนลดเท่าไหร่ เช็กที่นี่

ข่าวดี! ไฟเขียว ลดค่าไฟฟ้า กลุ่มไหนได้สิทธิ-ได้ส่วนลดเท่าไหร่ เช็กที่นี่

มติครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือ "ค่าไฟฟ้า" เดือนมกราคม - เมษายน 2566 กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง-ได้ส่วนลดเท่าไหร่เช็กเลย

มติครม.ไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือ "ค่าไฟฟ้า" เดือนมกราคม - เมษายน 2566 กลุ่มไหนได้สิทธิบ้าง-ได้ส่วนลดเท่าไหร่เช็กเลย

วันนี้ (7 มี.ค.66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่สูงอยู่

ที่ประชุมอนุมัติงบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2566 วงเงิน 3,191.74 ล้านบาท ให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

กลุ่มไหนได้สิทธิ-ได้ส่วนลดเท่าไหร่เช็กเลย

ทั้งนี้ เพื่อดูแลช่วยเหลือค่าครองชีพในส่วนของค่าไฟฟ้าของประชาชนที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย ครอบคลุมค่าไฟฟ้าในเดือนมกราคม – เมษายน 2566 

ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติเห็นชอบแนวทางตรึงค่าไฟฟ้า เดือนมกราคม – เมษายน 2566 เฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 

สำหรับค่าไฟฟ้า 1-150 หน่วย ลดเอฟที 92.4 สตางค์/หน่วย ค่าไฟฟ้า 151-300 หน่วย ลดค่าเอฟที 67.04 สตางค์/หน่วยภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง