TNN online วันที่สองคึกคัก! ยืนยันสิทธิ "บัตรสวัสดิการฯ" ทะลุล้านราย

TNN ONLINE

Wealth

วันที่สองคึกคัก! ยืนยันสิทธิ "บัตรสวัสดิการฯ" ทะลุล้านราย

วันที่สองคึกคัก! ยืนยันสิทธิ บัตรสวัสดิการฯ ทะลุล้านราย

คลังเผย คนแห่ยื่นยันสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันที่สองทะลุ 1 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประกาศผลโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 2 มีนาคม 2566 ยังมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาตรวจสอบรายชื่อ ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ welfare.mof.go.th อย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากตรวจสอบเสร็จ ส่วนใหญ่รีบเดินทางไปยืนยันตัวตน เพื่อให้ได้ใช้สิทธิทันรอบแรก 1 เมษายน 66 

ส่วนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ ระบุเหตุผลว่า การตรวจสอบข้อมูลไม่ถูกต้องกับปัจจุบัน เช่น มีรายได้ครัวเรือนเกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งที่มีสถานะโสด หรือหย่าร้างแล้ว บางรายบอกเงินฝากไม่ใช่ของตัวเอง เป็นต้น

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศช.)กล่าวว่า ล่าสุด มีผู้เดินทางมายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วทะลุ 1 ล้านราย และมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้ว กว่า 3.7 แสนราย 

และการยืนยันตัวตนครั้งนี้ ที่ให้ยืนยันตัวตนที่ธนาคาร แทนการให้ยืนยันตัวตนเองผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยเหมือนกับโครงการรัฐที่ผ่านมานั้น เพราะการรับสิทธิต้องมีการเปิดบัญชีธนาคาร และผูกพร้อมเพย์ในคราวเดียวในกรณีที่ไม่มีพร้อมเพย์ 

ทั้งนี้สามารถยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม-26 มีนาคม 2566 และเมื่อยืนยันตัวตนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนได้ด้วยตนเองในวันทำการถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง