TNN online ธ.ก.ส.แนะ ผู้ได้สิทธิ "บัตรสวัสดิการฯ" นัดวันยืนยันตัวลดการรอ

TNN ONLINE

Wealth

ธ.ก.ส.แนะ ผู้ได้สิทธิ "บัตรสวัสดิการฯ" นัดวันยืนยันตัวลดการรอ

ธ.ก.ส.แนะ ผู้ได้สิทธิ บัตรสวัสดิการฯ นัดวันยืนยันตัวลดการรอ

ธ.ก.ส. เปิดหน่วยลงทะเบียนยืนยันตัวตน ผู้ผ่านเกณฑ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทุกสาขาทั่วประเทศ ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 66 พร้อมแนะประชาชน นัดหมายวันเวลาที่สะดวกกับสาขา ช่วยลดเวลาในการรอ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ในฐานะหน่วยงานรับลงทะเบียนของโครงการฯ ได้จัดเตรียมอัตรากำลัง การอบรมให้ความรู้ในการดำเนินงาน การจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อให้บริการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (E-KYC) สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ

โดยผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) มาใช้ในการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องรูดบัตร หรือ เครื่องอีดีซี และต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารใดก็ได้ 

ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1 - 26 มีนาคม 2566 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ เว็บไซต์ welfare.mof.go.th และหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ซึ่งติดตามผลการอุทธรณ์ได้ในวันที่ 20 มิถุนายน 66

และเพื่อความรวดเร็วในการใช้บริการและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดที่ยังคงอยู่ ธ.ก.ส.ขอแนะนำให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติการพิจารณาด้วยตนเอง หรือให้บุตรหลานช่วยดำเนินการผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงนัดหมายวันเวลาที่สะดวกกับสาขา เพื่อลดระยะเวลาในการรอ และความแออัดที่สาขา 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง