TNN online เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผู้ใช้ใหม่ลงทะเบียนพรุ่งนี้วันสุดท้าย

TNN ONLINE

Wealth

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผู้ใช้ใหม่ลงทะเบียนพรุ่งนี้วันสุดท้าย

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผู้ใช้ใหม่ลงทะเบียนพรุ่งนี้วันสุดท้าย

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รีบด่วน! ผู้ใช้รายใหม่ ลงทะเบียนได้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย-รายเก่ารอกดยืนยัน 7 มี.ค.นี้

วันนี้ ( 1 มี.ค. 66 )ความคืบหน้า โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5  ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ตั้งแต่เฟสแรก จนถึง เฟสที่ 5 ซึ่งได้เปิดให้ผู้ประกอบการรายใหม่แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน เข้ามาตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา และประชาชนผู้ที่สนใจ และ เป็นผู้ใช้รายใหม่ซึ่งยังไม่เคยใช้สิทธิในเฟส 1-4  สามารถลงทะเบียนได้ถึง 2 มีนาคม 2566


ผู้ใช้ร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันรายเก่าลงทะเบียนอย่างไร? 

ผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และเคยใช้สิทธิในเฟสที่ 1 - 4 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ แต่ให้กดรับสิทธิและยอมรับเงื่อนไขในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ซึ่งจะได้รับสิทธิของ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ในเฟส 5 จำนวน 5 สิทธิ โดยสิทธิประโยชน์ของโครงการในครั้งนี้ รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรมร้อยละ 40  ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน สามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 


เงื่อนไขในการลงทะเบียนใช้สิทธิ โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขในการลงทะเบียนใช้สิทธิ สำหรับบุคคลทั่วไปมีดังนี้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ18ปีขึ้นไป มีบัตรประชาชน และต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของโครงการ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นเบอร์เดียวกันกับที่ใช้บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โดยจะได้รับการแจ้งผลการลงทะเบียนทาง SMS ภายใน 3 วัน


โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชนเมื่อ check-in ที่โรงแรม จะได้รับคูปองอาหารหรือท่องเที่ยววันละ 1 ครั้ง ซึ่งคูปองอาหาร หรือท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระร้อยละ 60  และรัฐบาลสนับสนุนอีกร้อยละ 40  ผ่านการตัดเงินจากคูปอง ทั้งนี้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 นี้ มีทั้งหมด 560,000 สิทธิ โดยเมื่อลงทะเบียนแล้ว สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่ วันที่ 7 มีนาคม ถึง 26 เมษายน 2566


อย่างไรก็ตาม  จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในวันแรก (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00 น.) พบว่า มีประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ผ่านเว็บไซต์แล้วจำนวน 35,242 คน ลงทะเบียนสำเร็จ 33,587 คน ในจำนวนนี้มีใช้งานแอพพลิเคชั่นเป๋าตังแล้ว 31,230 คน และหากรวมกับผู้ที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการใน 4 เฟสที่ผ่านมาทำให้มีการลงทะเบียนในฐานข้อมูลแล้วเกือบ 10 ล้านคน โดยคาดว่าเฟส 5 จะสามารถสร้างรายได้ท่องเที่ยวหมุนเวียนได้กว่า 12,539 ล้านบาท


ข้อมูลจาก : เราเที่ยวด้วยกัน

ภาพจาก :  TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง