TNN online เริ่มวันนี้! "โรบินฮู้ด" เก็บค่าสั่งซื้อขนาดเล็กเพิ่ม 20 บาท

TNN ONLINE

Wealth

เริ่มวันนี้! "โรบินฮู้ด" เก็บค่าสั่งซื้อขนาดเล็กเพิ่ม 20 บาท

เริ่มวันนี้! โรบินฮู้ด เก็บค่าสั่งซื้อขนาดเล็กเพิ่ม 20 บาท

Robinhood ประกาศเก็บค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็ก ถ้าสั่งอาหารต่ำกว่า 70 บาท หรือสั่งของกินของใช้ต่ำกว่า 100 บาท มีผล 1 มี.ค.นี้

Robinhood (โรบินฮู้ด) แพลตฟอร์มบริการสั่งอาหาร ประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป โรบินฮู้ด จะขอเก็บค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็ก ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในกรณีที่ยอดคำสั่งซื้อของลูกค้ามีราคาต่ำกว่ายอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว้ 20 บาทต่อ 1 ออเดอร์ สําหรับลูกค้าประเภทอาหาร (Food) ที่สั่งอาหารที่มียอดน้อยกว่า 70 บาท และลูกค้ามาร์ท (Mart) ที่สั่งซื้อของที่มียอดน้อยกว่า 100 บาท 

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์หลายแห่ง คิดค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็ก (Small Order Fee) ในกรณีที่ยอดคำสั่งซื้อของลูกค้ามีมูลค่าน้อยกว่ายอดคำสั่งซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยไม่รวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นโรบินฮู้ดที่ก่อนหน้านี้ไม่คิดค่าคำสั่งซื้อขนาดเล็ก 

ที่ผ่านมาผู้ให้บริการรายใหญ่จะคิดค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 20 บาท หรือจ่ายเท่ากับส่วนต่างของยอดคำสั่งซื้อหากต่ำกว่า 50-55 บาท พร้อมกันนี้ ผู้ให้บริการจะจูงใจให้ร้านค้า จัดเซตเมนูอาหารหรือจัดโปรโมชันเพิ่มยอดคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงค่าบริการนี้ได้ 

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง