TNN online วันมาฆบูชา 2566 สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 5 วันรับวันหยุดยาว

TNN ONLINE

Wealth

วันมาฆบูชา 2566 สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 5 วันรับวันหยุดยาว

วันมาฆบูชา 2566 สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 5 วันรับวันหยุดยาว

วันมาฆบูชา 2566 สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วันรับวันหยุดยาว ตั้งแต่ 3 – 7 มีนาคม 2566

วันมาฆบูชา 2566 สนามบินสุวรรณภูมิเปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วันรับวันหยุดยาว ตั้งแต่ 3 – 7 มีนาคม 2566

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน 

ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 

รวมทั้งสิ้น 5 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มพื้นที่บริการที่จอดรถ รองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ในช่วงวันหยุดยาววันมาฆบูชา

ลานจอดรถระยะยาวโซน C

ทั้งนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ - ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่างๆ 

ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

แนะเผื่อเวลาก่อนการเดินทาง

ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2132 9511 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันมาฆบูชา 2566 สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้จอดรถฟรี 5 วันรับวันหยุดยาวข้อมูลจาก Suvarnabhumi Airport

ภาพจาก Suvarnabhumi Airport / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง