TNN online วิธีจองโรงแรม-ที่พักใช้สิทธิ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ทำอย่างไร เช็กเลยที่นี่!

TNN ONLINE

Wealth

วิธีจองโรงแรม-ที่พักใช้สิทธิ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ทำอย่างไร เช็กเลยที่นี่!

วิธีจองโรงแรม-ที่พักใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ทำอย่างไร เช็กเลยที่นี่!

สรุปครบที่นี่! เปิดวิธีการจองโรงแรม ที่พัก ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ต้องทำอย่างไร ผู้ใช้รายใหม่เช็กขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่

สรุปครบที่นี่! เปิดวิธีการจองโรงแรม ที่พัก ใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" ต้องทำอย่างไร ผู้ใช้รายใหม่เช็กขั้นตอนทั้งหมดได้ที่นี่


หลังจาก เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดให้ประชาชนรายใหม่ ที่อยากเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ได้ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. เป็นรอบของผู้ลงทะเบียนใหม่ หรือผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน ตั้งแต่เฟส 1-4 ในช่วงที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน .com


วิธีจองโรงแรม-ที่พักใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ทำอย่างไร เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน

 

รายละเอียดโครงการ 

รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน เมื่อจองที่พักแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ / สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน 

เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปองวิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

- ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ สำหรับประชาน) หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

- อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- กรอกข้อมูล ให้ตรงตามบัตรประชาชน มี ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หลายเลขโทรศัพท์

- กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยัน

- รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

- ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ


สำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม consent ในระบบได้เลย โดยสิทธิดังกล่าว ไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน


วิธีจองโรงแรม-ที่พักใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ทำอย่างไร เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน

 


วิธีการจองโรงแรม ที่พัก ใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

1.NO NEED to register :

ประชาชนที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปฯเป๋าตัง โดยใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ทันที ส่วนประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนต้องลงทะเบียนใหม่

2.ประชาชน Booking : 

จองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยติดต่อทางโรงแรมโดยตรง (ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน/คน)

3.โรงแรม Booking :

โรงแรมตรวจสอบเงื่อนไขและตรวจสอบห้องว่างผ่านทางแอปฯ ถุงเงิน (ไม่สามารถจองโรงแรมที่อยู่จังหวัดเดียวกับทะเบียนบ้านได้)

4.Payment :

รับการแจ้งเตือนและชำระค่าที่พัก 60% ของที่พัก ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปฯเป๋าตัง

5.Payment successful :

รับการแจ้งเตือน การจองสำเร็จ แสดงคูปองเช็กอินที่พักบนแอปฯเป๋าตัง

6.Check in : 

เช็คอินที่โรงแรม เมื่อถึงวันที่เข้าพัก ต้อง 

-สแกนคิวอาร์โค้ด เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง 

-สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน 

-ได้รับ e-voucher 600 บาท/คืน ณ เวลา 17.00 น. ของวัน ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรือใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว กับร้านที่อยู่ในจังหวัดเดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

7. Check out : เช็กเอาท์ โรงแรม 

ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. ของวันเช็คเอาท์

**จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 - 26 เม.ย.66 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.**
วิธีจองโรงแรม-ที่พักใช้สิทธิ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ทำอย่างไร เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน

 


 

ไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

-วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

-7 มีนาคม 2566 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก (06.00-23.00 น.)

-10 มีนาคม 2566 เริ่มเดินทางเข้าพักวันแรก

-26 เมษายน 2566 เปิดให้จองโรงแรมที่พักวันสุดท้าย

-30 เมษายน 2566 วันสุดท้ายของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5


อย่างไรก็ตาม การเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เป็นไปตามรายละเอียดข้างต้น หากพบผู้นำส่งลิ้งค์ลงทะเบียน หรือ SMS เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือคลิกเข้าไปที่ลิ้งค์ดังกล่าว และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (www.เราเที่ยวด้วยกัน.com) เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy


หมายเหตุ ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้

ที่มา เราเที่ยวด้วยกัน

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง