TNN online "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" รวมทุกเรื่องต้องรู้ จองห้องพักได้กี่ห้อง เลื่อนวันเข้าพักได้ไหม?

TNN ONLINE

Wealth

"เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" รวมทุกเรื่องต้องรู้ จองห้องพักได้กี่ห้อง เลื่อนวันเข้าพักได้ไหม?

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รวมทุกเรื่องต้องรู้ จองห้องพักได้กี่ห้อง เลื่อนวันเข้าพักได้ไหม?

เปิดไทม์ไลน์ www.เราเที่ยวด้วยกัน .com เฟส 5 รวมเรื่องต้องรู้ จองห้องพักได้กี่ห้อง เลื่อนวันเข้าพักได้ไหม ราคาห้องพักจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กรณีเลื่อนวันเข้าพักเป็นช่วง High season?

เปิดไทม์ไลน์ www.เราเที่ยวด้วยกัน .com เฟส 5 รวมเรื่องต้องรู้ จองห้องพักได้กี่ห้อง เลื่อนวันเข้าพักได้ไหม  ราคาห้องพักจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กรณีเลื่อนวันเข้าพักเป็นช่วง High season?


เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดให้ประชาชนรายใหม่ ที่อยากเข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ ได้ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. เป็นรอบของผู้ลงทะเบียนใหม่ หรือผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันมาก่อน ตั้งแต่เฟส 1-4 ในช่วงที่ผ่านมา ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน .com

ส่วนของรายละเอียดโครงการ รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืนจำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปองเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รวมทุกเรื่องต้องรู้ จองห้องพักได้กี่ห้อง เลื่อนวันเข้าพักได้ไหม? ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน

 ไทม์ไลน์ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

-วันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดระบบรับสมัครผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พักรายใหม่เข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com 

- วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนผู้ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

-7 มีนาคม 2566 เปิดจองโรงแรม/ที่พัก (06.00-23.00 น.)

-10 มีนาคม 2566 เริ่มเดินทางเข้าพักวันแรก

-26 เมษายน 2566 เปิดให้จองโรงแรมที่พักวันสุดท้าย

-30 เมษายน 2566 วันสุดท้ายของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5


อย่างไรก็ตาม การเปิดรับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการและประชาชนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เป็นไปตามรายละเอียดข้างต้น หากพบผู้นำส่งลิ้งค์ลงทะเบียน หรือ SMS เชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ ขอให้ระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือคลิกเข้าไปที่ลิ้งค์ดังกล่าว และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านหน้าเว็บไซต์โครงการเราเที่ยวด้วยกัน (www.เราเที่ยวด้วยกัน.com) เท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672 Travel Buddy


หมายเหตุ ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้


วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

- ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (กดลงทะเบียนรับสิทธิ์ สำหรับประชาน) หมายเหตุ เบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

- อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

- กรอกข้อมูล ให้ตรงตามบัตรประชาชน มี ชื่อนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด หลายเลขโทรศัพท์

- กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยัน

- รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

- ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ


สำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิแล้ว สามารถกดให้ความยินยอม consent ในระบบได้เลย โดยสิทธิดังกล่าว ไม่นับรวมสิทธิที่ใช้แล้วในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล เช่นเดียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการที่มุ่งให้เกิดการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการบรรเทาภาระของประชาชน


คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

-มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย

-อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 รวมทุกเรื่องต้องรู้ จองห้องพักได้กี่ห้อง เลื่อนวันเข้าพักได้ไหม? ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน

 รวมทุกคำถามที่ประชาชนสงสัย


-ประชาชน 1 คน สามารถจองห้องพักได้ครั้งละกี่ห้อง จำกัดหรือไม่

คำตอบ = ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 5 ห้อง/คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน


-ระยะเวลาในการจองโรงแรมคือช่วงใด

คำตอบ = เปิดให้ประชาชนจองได้ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2566 เวลา 06.00 น เป็นต้นไปจนกว่าสิทธิในโครงการจะหมด


-ระยะเวลาการชำระเงิน หลังจองสำเร็จ

คำตอบ = ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จและได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง


-ประชาชนที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ สามารถจองโรงแรมได้ช่องทางใด

คำตอบ =

1.โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง

2.Website โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)

3.www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม

40ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail ฯลฯ


-การใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านหรือไม่

คำตอบ = ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง


- กรณีประชาชผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายชำระที่พัก (60%) สามารถทำการยกเลิกการจองได้หรือไม่

คำตอบ = จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้*


- กรณีประชาชนชำระที่พักในส่วนของตนเองไปแล้ว 60% ต้องการยกเลิกการเข้าพัก ต้องดำเนินการอย่างไร และจะสามารถขอคืนในส่วนของ 60% ที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่ สิทธิของโครงการจะถูกตัดไปหรือไม่

คำตอบ = 

-กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง

-ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง

-สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น


-ในการเลื่อนวันเข้าพัก ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นด้วย สามารถทำได้หรือไม่

คำตอบ = ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากข้อกำหนดของโครงการ อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวันเข้าพักเท่านั้น


- ราคาห้องพักจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กรณีเลื่อนวันเข้าพักเป็นช่วง High season

คำตอบ = รายละเอียดห้องพักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้โปรดติดต่อโรงแรมเพื่อเช็คจำนวนห้องพักที่ว่างสำหรับช่วง High season


- เมื่อจองโรงแรมแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับการยืนยันจากโรงแรม

คำตอบ = สามารถตรวจสอบผลยืนยันการจองโรงแรมที่แอปฯเป๋าตัง จากการแจ้งเตือนบนแอปฯ ซึ่งประชาชนสามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดส่วนลดจากสิทธิที่ได้รับ และชำระเงินได้ที่ Payment Link บนแอปฯ


- E-Voucher ที่ได้รับจากากรจองโรงแรม จะมีหมดอายุวันไหน

คำตอบ = ส่วนลดค่าโรงแรมจะหมดอายุ ตามวันที่จองที่พัก


- หลังจากที่โรงแรมส่ง Payment link เพื่อยืนยันการจอง ประชาชนต้องเข้าไปชำระเงินภายในกี่วัน

คำตอบ = ประชาชนที่ได้รับ Payment Link บนแอปฯเป๋าตัง สามารถชำระเงินเพื่อยืนยันการจองได้ภายในเวลา 23.59 น ของวันที่ได้รับ Payment Link

ที่มา เราเที่ยวด้วยกัน

ภาพจาก เราเที่ยวด้วยกัน / TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง