TNN online เร็วกว่าแผน! "ท่าเรือฯ มาบตาพุด" เฟส 3 เริ่มถมทะเลแล้ว

TNN ONLINE

Wealth

เร็วกว่าแผน! "ท่าเรือฯ มาบตาพุด" เฟส 3 เริ่มถมทะเลแล้ว

เร็วกว่าแผน! ท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 เริ่มถมทะเลแล้ว

กนอ.ปลื้ม ก่อสร้างท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 เร็วกว่าแผน ดีเดย์ขุดลอก-ถมทะเลวันนี้

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เพื่อรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ และวัตถุดิบเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มูลค่าการลงทุนทั้งโครงการ 6.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชน 5.2 หมื่นล้านบาท และภาครัฐ 1.2 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เป็นการร่วมทุนระหว่าง กนอ.กับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินัล จำกัด เพื่อขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นพื้นที่ถมทะเล 1,000 ไร่ ซึ่งล่าสุดได้ดำเนินการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและงานออกแบบรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว มีความคืบหน้า ร้อยละ 38.53 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.10 

ขณะที่ปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนกันทรายสามารถลงหินแกนแล้วเสร็จ 100% และเริ่มทดสอบการขุดลอกไปเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

สำหรับการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) เปิดขายซองประมูลเมื่อวันที่ 8 พ.ย.-8 ธ.ค. 2565 โดยเอกชนจะยื่นข้อเสนอในวันที่ 6 มิ.ย. 2566 

อย่างไรก็ตาม การเดินหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่ 2) อาจล่าช้ากว่ากำหนดการเดิมบ้าง แต่ในภาพรวมโครงการระยะที่ 3 ทั้งหมดจะยังคงแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2569 ถึงต้นปี 2570

ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ