TNN online "ดอนเมือง" ชี้ ระบายผู้โดยสารช่วงหนาแน่น ได้ตามมาตรฐานสากล

TNN ONLINE

Wealth

"ดอนเมือง" ชี้ ระบายผู้โดยสารช่วงหนาแน่น ได้ตามมาตรฐานสากล

ดอนเมือง ชี้ ระบายผู้โดยสารช่วงหนาแน่น ได้ตามมาตรฐานสากล

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยืนยัน ดอนเมือง สามารถระบายผู้โดยสารได้ภายใน 15 นาที ตามมาตฐานสากล

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ชี้แจงผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนว่า ภายในอาคารผู้โดยสารในประเทศ สนามบินดอนเมือง มีผู้โดยสารตกเครื่อง จากเครื่อง X-Ray ที่ล่าช้า แสดงให้เห็นถึงการบริหารของ ทอท.ที่ไม่ดี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 25 ก.พ. 2566 นั้น 

ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้เร่งทำการตรวจสอบจากระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ พบว่า มีความคับคั่งของ ผู้โดยสารจริง ซึ่งแม้ในช่วงเวลาที่คับคั่งมากที่สุด ณ เวลา 6.30 น. ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถระบายผู้โดยสารได้ภายในเวลา 14.5 นาที ซึ่งดีกว่ามาตรฐานสากลของ 

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงเช้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เที่ยวบินมีความหนาแน่น (Peak Hour) ประกอบกับในช่วงนี้มีผู้ใช้บริการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเวลา 06:00 - 08:00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 มีจำนวนเที่ยวบินขาออกภายในประเทศจำนวน 37 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารประมาณ 6,000 คน ซึ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานสากลอย่างที่กล่าวไปแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานดอนเมือง มุ่งหวังให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ และต้องขออภัย หากผู้โดยสารไม่ได้รับความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ