TNN online "คลินิกแก้หนี้" ปรับเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมลูกหนี้ รายละเอียดมีอะไรบ้างเช็กที่นี่

TNN ONLINE

Wealth

"คลินิกแก้หนี้" ปรับเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมลูกหนี้ รายละเอียดมีอะไรบ้างเช็กที่นี่

คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมลูกหนี้ รายละเอียดมีอะไรบ้างเช็กที่นี่

"คลินิกแก้หนี้" ปรับเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้สถานะเป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


"คลินิกแก้หนี้" ปรับเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้สถานะเป็นหนี้เสียก่อน 1 กุมภาพันธ์ 2566  เช็กรายละเอียดที่นี่

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เปิดเผยว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความผันผวน พบว่าปัญหาหนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่ และกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล สอดคล้องกับคำขอปรับโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่ภายใต้มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ที่ ธปท. ได้จัดร่วมกับกระทรวงการคลังในช่วงที่ผ่านมา และบทศึกษาปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศไทย ตาม เอกสารแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้จึงได้มีมติปรับเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขยายให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย จากเดิม ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อรองรับหนี้เสียรายใหม่ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป และอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการสามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ครอบคลุมและทันเวลายิ่งขึ้น 

ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ หรือติดต่อสมัครผ่านทางเว็บไซต์ (www.คลินิกแก้หนี้.com) LINE (@debtclinicbysam) และ Facebook (คลินิกแก้หนี้ by SAM) รวมทั้ง Call Center โทร. 1443 ได้ทุกวัน เวลา 9:00-19:00 น.
ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง