TNN online เป็นหนี้เสีย "บัตรเครดิต" แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไร?

TNN ONLINE

Wealth

เป็นหนี้เสีย "บัตรเครดิต" แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไร?

เป็นหนี้เสีย บัตรเครดิต แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไร?

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดข้อมูล เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไรดี

เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไรดี

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ หนี้เสียบัตรเครดิต โดยระบุว่า เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต (NPL) แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไรดี

1. เจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ เพื่อขอผ่อนชำระแบบที่จ่ายไหว 

2. เจรจาขอจ่ายปิดจบหนี้ด้วยเงินก้อนและขอส่วนลดหนี้ 

3. สมัครเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ 

4. เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหน้าที่ศาล และหากยังไม่สามารถตกลงกันได้ หลังจากนั้น ให้ไปเจรจาต่อหน้าศาลหรือ คนกลางที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่ายได้ 


เป็นหนี้เสีย บัตรเครดิต แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไร?

เป็นหนี้เสีย บัตรเครดิต แต่ไม่อยากถูกดำเนินคดี ควรทำอย่างไร?


 


ภาพจาก AFP / ศคง. 1213

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง