TNN online ธอส.ลุยแก้หนี้ครู 4 ภาคทั่วไทย เปิดทางผ่อนดอกเบี้ย 0%

TNN ONLINE

Wealth

ธอส.ลุยแก้หนี้ครู 4 ภาคทั่วไทย เปิดทางผ่อนดอกเบี้ย 0%

ธอส.ลุยแก้หนี้ครู 4 ภาคทั่วไทย เปิดทางผ่อนดอกเบี้ย 0%

ธอส.แก้หนี้ข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษา คิดดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค

วันนี้ ( 17 ก.พ. 66 )นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน ธอส. จึงสานต่อความช่วยเหลือดังกล่าว ไปยังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยธนาคารจะนำมาตรการแก้หนี้และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เข้าร่วมงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครบวงจร ผ่านการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ทั้งที่อยู่ระหว่างการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการจัดงานครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออก จังหวัด สระแก้ว ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ จังกวัด พิษณุโลก และครั้งที่ 5 ภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

โดยมาตรการแก้หนี้ที่ ธอส. นำเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย มาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันของธนาคาร มาตรการ 22 [M22] สำหรับลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ สถานะหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หรือ ลูกค้าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน 

ที่ยังคงรับราชการและ/หรือเป็นข้าราชการบำนาญ ที่อยู่ระหว่างการใช้มาตรการ/ปรับโครงสร้างหนี้ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้ผ่อนเงินงวดต่ำพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 2 ปี โดยเดือนที่ 1-10 ชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี (ตัดชำระเงินต้นทั้งหมด)

ทั้งยังมีบ้านมือสอง ธอส. จากทั่วประเทศมากกว่า 1,700 รายการ จำหน่ายพร้อมส่วนลดสุดร้อยละ 50 จากราคาประเมิน พร้อมสิทธิ์ผ่อนดาวน์ร้อยละ 0 นานสูงสุด 36 เดือนทุกรายการทรัพย์


ข้อมูลจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ภาพจาก :  AFP 

ข่าวแนะนำ